GT

Dokumenter og lydfiler med samme navn hører sammen, og filer som står på samme linje hører sammen. F.eks. er "Matteus" presentasjonen som ble brukt i opptakene som heter "Bergprekenen". Du kan enten laste ned filene eller se/høre dem her.

BOK

PDF

OPPTAK

Generelt

GT overblikk

 

Litteraturtyper i Bibelen

Hvorfor lese GT?

Fortellingene i GT som sjanger

Kan Gud angre? (2. Mos 32,14)

Krigene i GT: Er dette den "kristne" Gud? (kort versjon)

Krigene i GT: Er dette den "kristne" Gud? (lang versjon)

Intro til profetene

Tempel og vann

Guds frelsehistorie (GT)

GTs historiske bøker

GT overblikk

The Old Testament Song (av Eine Blume)

 

Hvorfor lese GT? (4 min)

Fortellingene i GT som sjanger (7 min)

 

Krigene i GT: Er dette den "kristne" Gud? (23 min)

Krigene i GT: Er dette den "kristne" Gud? (54 min)

Intro til profetene (7 min)

Tempel og vann

 

GTs historiske bøker

1. Mosebok

Intro til 1. Mosebok

Hvordan skal vi forstå 1 Mos 1?

 

 

Flau over skapelsesberetningen? (Credo 2/14)

Intro til 1. Mosebok (10 min)

Hvordan skal vi forstå 1 Mos 1? (del 1)

Hvordan skal vi forstå 1 Mos 1? (del 2)

Likestilling i 1. Mos 1-3?

 

2. Mosebok

Intro til 2. Mosebok

2. Mosebok

 

 

 

 

Kan Gud angre? (2. Mos 32,14)

Intro til 2. Mosebok (6 min)

2. Mosebok (del 1)

2. Mosebok (del 2)

2. Mosebok (del 3)

2. Mosebok (del 4)

2. Mosebok (del 5)

3. Mosebok

Intro til 3. Mosebok

3. Mosebok

 

 

 

Intro til 3. Mosebok (8 min)

3. Mosebok (del 1)

3. Mosebok (del 2)

3. Mosebok (del 3)

3. Mosebok (del 4)

4. Mosebok

Intro til 4. Mosebok

Intro til 4. Mosebok (6 min)

5. Mosebok

Intro til 5. Mosebok

Intro til 5. Mosebok (11 min)

Josva

Intro til Josva

Intro til Josva (4 min)

Dommerne

Intro til Dommerne

Intro til Dommerne (6 min)

Rut

 

Intro til Rut (7 min)

1-2 Samuel

Intro til 1-2 Samuel

1-2 Samuel

 

 

 

"Problemer" i Samuelsbøkene

Intro til 1-2 Samuel (10 min)

1-2 Samuel (del 1)

1-2 Samuel (del 2)

1-2 Samuel (del 3)

1-2 Samuel (del 4)

1-2 Kongebok

Intro til 1-2 Kongebok

Intro til 1-2 Kongebok (8 min)

1-2 Krønikebok

Intro til 1-2 Krønikebok

Intro til 1-2 Krønikebok (9 min)

Esra

Intro til Esra

Intro til Esra (4 min)

Nehemja

Intro til Nehemja

Nehemja

 

Intro til Nehemja (4 min)

Nehemja (del 1)

Nehemja (del 2)

Ester

Intro til Ester

Intro til Ester (7 min)

Job

Intro til Job

Job

 

Intro til Job (9 min)

Job (del 1)

Job (del 2)

Salmene

Intro til Salmene

Intro til Salmene (10 min)

Ordspråkene

Intro til Ordspråkene

Ordspråkene

Intro til Ordspråkene (9 min)

 

Forkynneren

Intro til Forkynneren

Forkynneren

 

Intro til Forkynneren (14 min)

Forkynneren (del 1)

Forkynneren (del 2)

Høysangen

Intro til Høysangen

Intro til Høysangen (7 min)

Jesaja

Intro til Jesaja

Intro til Jesaja (15 min)

Jeremia

Intro til Jeremia

Jeremia (engelsk)

Intro til Jeremia (9 min)

 

Klagesangene

Intro til Klagesangene

Intro til Klagesangene (5 min)

Esekiel

Intro til Esekiel

Intro til Esekiel (7 min)

Daniel

Intro til Daniel

Daniel

Intro til Daniel (11 min)

Daniel kap 1, 3 og 6 (2015)

Daniel kap 4-5 (2009)

Daniel kap 2, 7-12 (2015)

Hosea

Intro til Hosea

Intro til Hosea (7 min)

Joel

Intro til Joel

Intro til Joel (9 min)

Amos

Amos

Intro til Amos (8 min)

Amos (del 1)

Amos (del 2)

Obadja

Intro til Obadja

Intro til Obadja (5 min)

Jona

Intro til Jona

Intro til Jona (6 min)

Mika

Intro til Mika

Intro til Mika (4 min)

Nahum

Intro til Nahum

Intro til Nahum (8 min)

Habakkuk

Intro til Habakkuk

Intro til Habakkuk (5 min)

Sefanja

Intro til Sefanja

Intro til Sefanja (6 min)

Haggai

Intro til Haggai

Haggai

 

Intro til Haggai (6 min)

Haggai (del 1)

Haggai (del 2)

Sakarja

Intro til Sakarja

Sakarja

 

Intro til Sakarja (8 min)

Sakarja (del 1)

Sakarja (del 2)

Malaki

Intro til Malaki

Intro til Malaki (5 min)

Copyright © All Rights Reserved