DANIEL

I Daniels bok kalles Hellas 'Javan', og det gresk-syriske riket (selevkideriket, den østlige delen av det tidligere greske riket) representeres ved Antiokus IV (selv om navnet hans ikke nevnes). Han ville tilbes som Zevs og tok derfor navnet Epifanes (‘åpenbart’), men ble i stedet av mange kalt 'Epimanes' (‘galning’). Riket hans var politisk og økonomisk ustabilt, så han prøvde å skape enhet ved å gjøre alle til grekere, spesielt gjennom religion. Under ham ble øversteprest-stillingen lagt ut for salg, han beordret at jødenes lovruller skulle ødelegges, og sabbat, omskjæring og ofringer ble forbudt med dødsstraff. Jødene ble tvunget til å ofre urene dyr på avgudsaltere og til å spise svinekjøtt, med tortur og dødsstraff som følge. Det toppet seg i 167 f.Kr., da et alter for Zevs ble satt opp i tempelet, og en gris ble ofret på det. Tempelprostitusjon som i greske templer ble også innført.

 

Dette førte til Makkabeeropprøret (167-164 f.Kr.), ledet av Judas Makkabeus. De bekjempet seleukidene, rev ned hedenske altere, omskar uomskårne barn, ødela Zevs-alteret i tempelet i Jerusalem, bygde et nytt alter og innsatte en prest som hadde vært trofast mot Gud. I 164 f.Kr., nøyaktig tre år etter vanhelligelsen, ble templet gjeninnviet og de daglige ofringene tatt opp igjen. Dette er bakgrunnen for jødenes Hanukkah-feiring i dag.

 

Boka er kanskje først og fremst beregnet på jødene på 100-tallet f.Kr. som opplevde forfølgelsen under Antiokus IV, og det ville oppmuntre dem til å stå imot presset og holde ut.

 

Dyrene i kap 7 utfyller statuen i kap 2 med mer detaljer. Uttrykket "Menneskesønnen" hentet Jesus fra 7,13-14: “…en som var lik en menneskesønn… fikk herskermakt, ære og rike så alle folk og nasjoner og tungemål skal tjene ham. Hans herskermakt er en evig makt som ikke skal forgå. Hans rike går aldri til grunne.” Daniels bok handler om Guds rike, og Jesus er Menneskesønnen som opprettet Guds evige rike på jorda for alvor.

DANIEL

Gud styrer verdenshistorien for å opprette sitt evige rike

Tidsperiode: 605-537 f.Kr..

Nøkkelvers: 2:44

Daniel kommer til Babylon i den første deportasjonen i 605 f.Kr., og han blir der hele eksilet og hele sitt liv. Boka deles naturlig inn i to deler, hvor kap 1-6 er de mer kjente historiene fra Daniels liv og kap 7-12 består syner og visjoner. Begge delene er kronologiske innad, men de overlapper hverandre slik: 

Siden boka knytter seg til verdenshistorien, er det absolutt nødvendig med en oversikt over denne også for å forstå. 

 

  • 539 f.Kr.: Persia slår Babylon og blir stormakt
  • 333 f.Kr.: Hellas slår Persia og blir stormakt
  • 167 f.Kr.: Antiokus IV vanhelliger tempelet --> Makkabeeropprøret
  • 164 f.Kr.: Tempelet renset og gjeninnviet
  • 63 f.Kr.: Roma tar Jerusalem
  • 27 f.Kr.: Roma blir stormakt og Hellas går under

 

Spesielt statuen i kap 2 og dyrene i kap 7 handler om disse grove trekkene i verdenshistorien. Kap 2 forutsier verdenshistorien fram til Jesu tid og at Guds rike da skal opprettes i det 4. rikets tid: “Men i disse kongenes dager skal himmelens Gud opprette et rike som aldri i evighet skal gå til grunne og ikke bli overgitt til noe annet folk. Det skal knuse og gjøre ende på alle de andre rikene, men selv skal det bestå til evig tid.” (2:44) Det er noen forskjellige tolkninger på dette, slik tabellen under viser: