JESAJA

JESAJA

Stol på Gud i stedet for avguder eller politiske allianser

Tidsperiode: ca. 740-700 f.Kr.

Nøkkelvers: 30:15

Jesaja er den boka i GT som er mest sitert eller henvist til i NT med ca 600 ulike forekomster, bl.a. mange kjente messianske profetier. Derfor kalles Jesaja noen ganger “det 5. evangeliet”. 

 

Fra 745 f.Kr. var Assyria på offensiven, og Israel visste ikke om det var lurest å alliere seg med Egypt eller Assyria. Jesaja sin oppgave var å få folket til å vende om og stole på Gud framfor politiske allianser og få dem til å innse at deres egentlige problem er ikke fiendene deres, men deres egen synd. Jesaja peker på avgudsdyrkelse, korrupsjon, undertrykkelse av fattige og et generelt opprør mot Gud, men snakker også mye om Guds frelse, både i form av tilbakevending fra eksilet og ved Messias.

 

Det er som sagt mye Jesus å finne i Jesaja, men her er noen eksempler: 

  • Det var Jesu herlighet Jesaja så i kap 6 (Joh 12:39-41)
  • Født av en jomfru & “Gud med oss” for alvor (7:14, 9:6, Matt 1:22-23)
  • En kvist fra Isais stubbe (11:1-10, Rom 15:12, Åp 5:5, 22:16)
  • Den virkelige tilbakevendingen fra eksilet (40:3, Luk 3:4)
  • Herrens lidende tjener (spes. 52:13 - 53:12, Matt 8:17, Mark 10:45, 1 Pet 2:24). Det motsatte av en militær frelser.
  • “Et nådens år fra Herren” kom med Jesus (61:1-2, Luk 4:18-19)