NT

Dokumenter og lydfiler med samme navn hører sammen, og filer som står på samme linje hører sammen. F.eks. er "Matteus" presentasjonen som ble brukt i opptakene som heter "Bergprekenen". Du kan enten laste ned filene eller se/høre dem her.

Generelt

Intro til evangeliene

Fariseere, skriftlærde og saddukeere

Det herodianske dynastiet

Litteraturtyper i Bibelen

Troverdige tilfeldigheter

Disippelskap telt på én hånd

Misjonsbefalingene

 

Tvil, tro og tillit

Tempel og vann

Guds frelseshistorie (NT)

Kan vi tro på evangeliene når de er så forskjellige?

Intro til evangeliene

 

 

 

 

 

Misjonsbefalingene (del 1)

Misjonsbefalingene (del 2)

 

Tempel og vann

 

Kan vi tro på evangeliene når de er så forskjellige?

Matteus

Intro til Matteus

Matteus

 

 

Intro til Matteus (6 min)

Bergprekenen (del 1)

Bergprekenen (del 2)

Bergprekenen (del 3)

Markus

Intro til Markus

Markus

 

Intro til Markus (3 min)

Markus (del 1)

Markus (del 2)

Lukas

Intro til Lukas

Lukas

 

Datering av Lukasevangeliet

Når ble Jesus født og andre dateringer

Tok Lukas feil om Kvirinius?

Den uærlige forvalteren (Luk 16,1-13)

Intro til Lukas (10 min)

Lukas (del 1)

Lukas (del 2)

 

 

 

 

Johannes

Intro til Johannes

Johannes

Intro til Johannes (8 min)

 

Apostlenes gjerninger

Intro til Apg

Apg

 

 

 

 

 

 

"Kan et 'personlig vitnesbyrd' fortelle evangeliet?"

Apg 9,1-19

Intro til Apg (8 min)

Apg (del 1)

Apg (del 2)

Apg (del 3)

Apg (del 4)

Apg (del 5)

Apg (del 6)

Apg (del 7)

Romerne

Intro til Romerne

Romerne

 

 

 

 

Intro til Romerne (6 min)

Romerne (del 1)

Romerne (del 2)

Romerne (del 3)

Romerne (del 4)

Romerne (del 5)

1 Korinter

Intro til 1 Kor

1 Korinter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bakgrunn og spørsmål til 1 Kor 1-2

Typologi hos Paulus (1 Kor 10)

Intro til 1 Kor (6 min)

1 Korinter 1-4 (del 1)

1 Korinter 1-4 (del 2)

1 Korinter 5-7 (del 1)

1 Korinter 5-7 (del 2)

1 Korinter 8-10 (del 1)

1 Korinter 8-10 (del 2)

1 Korinter 11

1 Korinter 12-14

1 Korinter 15-16 (del 1)

1 Korinter 15-16 (del 2)

2 Korinter

Intro til 2 Kor

2 Korinter

 

2 Korinter ekstrastoff

Intro til 2 Kor (5 min)

2 Korinter (del 1)

2 Korinter (del 2)

 

Galaterne

Intro til Galaterne

Galaterne

 

Intro til Galaterne (5 min)

Galaterne (del 1)

Galaterne (del 2)

Efeserne

Intro til Efeserne

Efeserne

 

Spørsmål for tolkning av Ef kap 1

Spørsmål for tolkning av Ef kap 2

Spørsmål til anvendelse Ef 1-2

'Guds mysterium og vår enhet' (fra Credo 3/2014)

Studiehefte om Efeserbrevet (50 kr)

Intro til Efeserne (5 min)

Ef 5,15 - 6,4: Ekteskap og familie (lyd)

Ef 5,15 - 6,4: Ekteskap og familie (lyd m/presentasjon)

 

 

 

 

 

Filipperne

Intro til Filipperne

Filipperne

Spørsmål til Filipperne

Intro til Filipperne (4 min)

 

 

Kolosserne

Intro til Kolosserne

Kolosserne

'En fargekodet påkledning i takknemlighet' (fra Credo 3/2015)

Intro til Kolosserne (2 min)

 

 

 

1 Tessaloniker

Intro til 1 Tess

1 Tessaloniker

 

Intro til 1 Tess (2 min)

1 Tessaloniker (del 1)

1 Tessaloniker (del 2)

2 Tessaloniker

Intro til 2 Tess

2 Tessaloniker

Intro til 2 Tess (4 min)

 

1-2 Timoteus

Intro til 1 Timoteus

Intro til 2 Timoteus

1-2 Timoteus

 

Interne spor

1 Tim 2,11-12

Pastoralbrevenes forfatterspørsmål

Intro til 1 Timoteus (3 min)

Intro til 2 Timoteus (5 min)

1-2 Timoteus (del 1)

1-2 Timoteus (del 2)

Titus

Intro til Titus

Titus

 

Pastoralbrevenes forfatterspørsmål

Intro til Titus (3 min)

Titus (del 1)

Titus (del 2)

 

Filemon

Intro til Filemon

Filemon og metode

 

Intro til Filemon (3 min)

Filemon og metode (del 1)

Filemon og metode (del 2)

Hebreerne

Intro til Hebreerne

Hebreerne

 

 

 

Intro til Hebreerne (7 min)

Hebreerne (del 1)

Hebreerne (del 2)

Hebreerne (del 3)

Hebreerne (del 4)

Jakob

Intro til Jakob

Jakob

Intro til Jakob (4 min)

Jakob

1 Peter

Intro til 1 Peter

1 Peter background (engelsk)

Spørsmål til 1 Peter

Intro til 1 Peter (6 min)

 

 

2 Peter

Intro til 2 Peter

Intro til 2 Peter (5 min)

1 Johannes

Intro til 1 Johannes

Tro og frelsesvisshet

 

Hva betyr det å vandre i lyset? (grafikk)

Intro til 1 Johannes (5 min)

Tro og frelsesvisshet (lyd)

Tro og frelsesvisshet (lyd m/presentasjon)

 

2 Johannes

Intro til 2 Johannes

Intro til 2 Johannes (5 min)

3 Johannes

Intro til 3 Johannes

Intro til 3 Johannes (3 min)

Judas

Intro til Judas

Intro til Judas (8 min)

Johannes' åpenbaring

Intro til Johannes' åpenbaring

Johannes' åpenbaring

 

 

 

 

Menighetene i Joh åp 2-3

Intro til Johannes' åpenbaring (17 min)

Johannes' åpenbaring (del 1)

Johannes' åpenbaring (del 2)

Johannes' åpenbaring (del 3)

Johannes' åpenbaring (del 4)

Johannes' åpenbaring (del 5)

Copyright © All Rights Reserved