HEBREERNE

HEBREERBREVET

Jesus er større enn den gamle pakt

Skrevet: 64 e.Kr.

Hensikt: Hindre at jødekristne velger å gå vekk fra troen på Jesus

Nøkkelvers: 8:6

Hebreerbrevet er anonymt, men ble tidlig knyttet til Paulus selv om dette ikke trenger å bety at var Paulus selv som skrev det. Forfatteren var trolig i samme krets som Paulus siden han kjenner Timoteus (13;23) og brevet ble derfor ansett som "apostolisk". Det ser ut til å være skrevet til jødekristne i Roma som ble forfulgt av Nero i 64-68 e.Kr. Kanskje vurderte de å gå tilbake til jødedommen for å unngå forfølgelse. 

 

Forfatteren siterer ofte GT og har stor innsikt i forholdet mellom Det gamle og Det nye testamente. Poenget hans er at den nye pakt er bedre enn den gamle på alle måter (8:6), og han advarer dem mot å falle fra troen (6:4-6, 10:26-31). I kap 12 oppmuntrer han dem til å holde ut og se på Jesus (12:1-2)