1. TIMOTEUS

1. TIMOTEUS

Hold sannheten ren og fri fra anklager

Skrevet: 63 e.Kr.

Hensikt: Oppmuntre Timoteus til å stoppe vranglære

Nøkkelvers: 6:14

Paulus møtte Timoteus i Apg 16 på sin andre misjonsreise, og siden ble Timoteus en av Paulus sine aller nærmeste medarbeidere (2 Tim 3:10-11, Fil 2:22). Han var med på resten av den andre misjonsreisen og på hele den tredje. Han var hos Paulus da han skrev mange av brevene sine. Det var trolig etter Paulus sitt fengselsopphold i Roma i år 60-62 at han satte igjen Timoteus i Efesus (1:3) og deretter skriver dette brevet til ham. Paulus kaller ham “ung” i 4:12, men han kan godt ha vært over 30 ut fra hvordan dette ordet ble brukt på den tiden.

 

I Apg 20:30 sier Paulus til de eldste fra menigheten i Efesus at “blant deres egne skal det stå fram menn som farer med falsk lære for å få dratt disiplene med seg.” Det ser ut til at dette nå har skjedd når Paulus skriver 1 Tim. Han sier også at grunnen til at han lot Timoteus være igjen der var for å “forby enkelte å komme med en annen lære” (1:3), og det er mye snakk om både rett og vrang lære. Paulus gir også retningslinjer for utnevning av ledere (kap 3).

 

1 Tim, 2 Tim og Titus kalles ofte “pastoralbrevene” fordi de er skrevet til enkeltpersoner med pastoralt ansvar i en menighet, framfor til hele menigheter som de andre brevene.