Månedlige arkiver: desember 2019

Jesaja (del 5): Kap 65-66 og om å stole på Gud

De to siste kapitlene av Jesaja snakker om Guds endelige mål: Det nye Jerusalem, hvor folkeslagene har blitt Israels brødre, hvor det ikke skal være noen forbannelse og hvor døden ikke har makt lenger. Vi tar også en liten prat om hvordan vi kan ta Jesajas budskap om å stole på Gud inn i vår kontekst.

Jesaja (del 4): Tjenersangene (kap 42, 49, 50 og 53)

I disse kapitlene finner vi fire avsnitt som kalles «tjenersangene», hvor uttrykket «Herrens tjener» brukes om et individ som er adskilt fra både Jesaja og folket. Denne personen fremstilles både med kongelige, profetiske og prestelige trekk, og i den fjerde sangen, som også er den mest kjente, får vi detaljerte beskrivelser av en person som dør for folkets synder men som står opp igjen.

Presentasjonen finner du som vanlig på nettsiden.

Jesaja (del 3): Messias (kap 7 og 11) og nasjonene (kap 18 og 20)

I denne episoden ser vi litt på den kjente «Immanuelprofetien» i kap 7 og hva den kan ha betydd på Jesajas tid, og på hvilken måte den har med Jesus å gjøre. Vi kikker også litt på hva kapittel 11 sier om Messias. Kapittel 18 og 20 brukes som eksempel på hvordan vi kan forstå mer av alle budskapene til nasjonene rundt Israel som vi finner i kapittel 13-27.

Jesaja (del 2): Kap 1-2 og 5-6

I denne episoden får vi et eksempel på «profetsyklusen» i kap 1-2. Ondskap og urett skal dømmes og folket skal renses for å komme ut igjen på den andre siden som mer trofaste mot Gud og hans plan. Og hans plan dreier seg om at folkeslagene til slutt skal strømme til Herrens tempelberg. Deretter ser vi på «sangen om vingården» i kap 5, et bilde som er viktig bakgrunn når det snakkes om «vingård» eller «vintrær» i NT. Til slutt kikker vi litt på kap 6, hvor Jesaja får se Gud på tronen, og hva det har å si at han så dette nettopp «i det året da kong Ussia døde» (6:1).

Presentasjon på nettsiden.

Jesaja (del 1): Intro

Jesaja er den boka i GT som er mest sitert eller henvist til i NT med ca 600 ulike forekomster, bl.a. mange kjente messianske profetier. Derfor kalles Jesaja noen ganger “det 5. evangeliet”. Jesus brukte også Jesaja mye.

Fra 745 f.Kr. var Assyria på offensiven, og Israel visste ikke om det var lurest å alliere seg med Egypt eller Assyria. Jesaja sin oppgave var å få folket til å vende om og stole på Gud framfor politiske allianser og få dem til å innse at deres egentlige problem er ikke fiendene deres, men deres egen synd. Jesaja peker på avgudsdyrkelse, korrupsjon, undertrykkelse av fattige og et generelt opprør mot Gud, men snakker også mye om Guds frelse, både i form av tilbakevending fra eksilet og ved Messias.