Johannes’ åpenbaring (del 6): 7 skåler, Jesu gjenkomst og en ny jord

En rask gjennomgang av kap 14-22, hvor «runde 3» begynner med at de 7 skålene tømmes ut på dommens dag. Babylon (Romerriket) dømmes, Jesus kommer igjen, og Guds herlighet kommer ned på den nye jord og Gud bor blant menneskene igjen. Vi går også gjennom ulike tolkninger av Tusenårsriket som nevnes i kap 20. Igjen er det mer info å hente på presentasjonen på nettsiden.