Kolosserbrevet: Jesus er nok

Hvordan kan man bli mer åndelig? Kolosserne tenkte at mystikk, ritualer eller askese kunne hjelpe dem i dette, men Paulus svarer med å peke på Jesus som det eneste de trenger å bry seg om. Jesus er kilden til all åndelig vekst, og i ham finnes all sann kunnskap og visdom.