1. Timoteus: Vokt evangeliets sannhet (del 1)

Paulus har satt igjen Timoteus i Efesus for å «forby enkelte å komme med en annen lære» (1:3), og han skriver dette brevet for å oppmuntre ham i dette.

1. Timoteus er for noen mest «kjent» for versene 2:11-12 hvor Paulus sier at kvinner ikke skal undervise eller bestemme over mannen. Men disse versene står jo som alt annet i en kontekst. I del 1 bruker vi litt tid på bakgrunn og «opptakten» i kapittel 1 og 2, som blir viktig for å prøve å tolke versene om kvinnene som vi kommer til i del 2.