Guds rike etter døden (del 1): Himmelen, den nye jord og hva skjer når vi dør?

En kort episode om livet etter døden. Kommer vi til himmelen når vi dør, eller sover vi i graven til de dødes oppstandelse skjer? Skal vi til himmelen eller til «den nye jord»? Skal vi ha fysiske kropper eller ikke?

Presentasjonen finner du her: http://bibelnerden.no/onewebmedia/Guds_rike_etter_doden.pdf

1. Kor 15-16 (del 1 og 2) har mer om «oppstandelseskroppen».