Jesaja (del 3): Messias (kap 7 og 11) og nasjonene (kap 18 og 20)

I denne episoden ser vi litt på den kjente «Immanuelprofetien» i kap 7 og hva den kan ha betydd på Jesajas tid, og på hvilken måte den har med Jesus å gjøre. Vi kikker også litt på hva kapittel 11 sier om Messias. Kapittel 18 og 20 brukes som eksempel på hvordan vi kan forstå mer av alle budskapene til nasjonene rundt Israel som vi finner i kapittel 13-27.