Jesaja (del 5): Kap 65-66 og om å stole på Gud

De to siste kapitlene av Jesaja snakker om Guds endelige mål: Det nye Jerusalem, hvor folkeslagene har blitt Israels brødre, hvor det ikke skal være noen forbannelse og hvor døden ikke har makt lenger. Vi tar også en liten prat om hvordan vi kan ta Jesajas budskap om å stole på Gud inn i vår kontekst.