Romerbrevet (del 1): Hele verden står skyldig for Gud

romans-600x600-free-bible-iconRomerbrevet har hatt stor betydning for kristen teologi og er et av de viktigste kristne skriftene noensinne, fordi Paulus her forklarer grundigere enn noe annet sted hva evangeliet går ut på. Derfor er Romerbrevet noe alle kristne burde sette seg godt inn i, uavhengig av hvor langt man har kommet i troen.

Del 1 tar for seg den historiske situasjonen i menigheten og går gjennom 1:1 – 3:20 hvor bl.a. følgende spørsmål dukker opp:

  • På hvilken måte har Gud åpenbart seg for alle mennesker?
  • Hvordan har synd konsekvenser for hvordan vi tenker?
  • Og hva skjer med de som aldri har hørt evangeliet?

Presentasjon på nettsida, ikon fra overviewbible.com, jingle fra Starbreather Production.