Månedlige arkiver: juni 2019

Matteus (del 1): Bakgrunn, slektstavle og religiøse ledere

I del 1 ser vi på ting som bakgrunn, tema og struktur før vi kikker på slektstavlen i kapittel 1. Dette er en litt uvanlig slektstavle, og Matteus har mange poeng han vil fram med her. Deretter blir det litt om de religiøse lederne Jesus støter på: Hva er forskjellen på fariseere, skriftlærde og saddukeere?

Galaterbrevet: Jesus punktum (del 1)

En undertittel til Galaterbrevet kunne vært: “Hva er det sanne evangeliet?” Menighetene i Galatia hadde fått besøk av noen vranglærere som forkynte ”Jesus + Moseloven”. De mente at hedningekristne måtte omskjæres og holde Moseloven for å kunne være kristne. Paulus går hardt imot dette og understreker at kristne er frelst ved tro alene, uten loven, og han sier de må holde fast på friheten de har i Kristus.

«Jesus punktum» er fortsatt et aktuelt og frigjørende budskap. Vi har lett for å legge noe til troen for å være «gode kristne», men alt vi legger til troen på Jesus er faktisk en fornærmelse mot korset.

Del 1 går fra 1:1 til 2:14.

Johannes’ åpenbaring (del 6): 7 skåler, Jesu gjenkomst og en ny jord

En rask gjennomgang av kap 14-22, hvor «runde 3» begynner med at de 7 skålene tømmes ut på dommens dag. Babylon (Romerriket) dømmes, Jesus kommer igjen, og Guds herlighet kommer ned på den nye jord og Gud bor blant menneskene igjen. Vi går også gjennom ulike tolkninger av Tusenårsriket som nevnes i kap 20. Igjen er det mer info å hente på presentasjonen på nettsiden.

Johannes’ åpenbaring (del 5): Basuner, to dyr og dyrets merke

«Runde 2» begynner med de 7 basunene i kap 8, og «enden» kommer for andre gang i kap 11. Deretter begynner 3. runde med et «mellomspill» som går over 3 kapitler, der blant annet to dyr og det beryktede «dyrets merke» nevnes. Presentasjonen har mer om kap 12-13 som det ikke ble tid til å gå gjennom.

Episoden dekker kap 8-13.

Johannes’ åpenbaring (del 4): De 7 seglene

Her ser vi på «1. runde», hvor Lammet åpner boken med de 7 seglene. Fram til enden vil det være seier, krig, sult, død og martyrene vil lengte etter at Gud skal gripe inn. Så kommer dommen, med en påfølgende stillhet (8:1).

Episoden dekker kap 6-7.