Månedlige arkiver: april 2022

Jesaja (del 1): Stol på Gud og bli hans tjenere (intro)

Jesaja er den gammeltestamentlige boka som er mest sitert eller henvist til i NT med ca 600 ulike forekomster, bl.a. mange kjente messianske profetier. Jesus brukte den også veldig mye, og den har blitt kalt “det femte evangeliet”.

Amos (del 5): 5 visjoner og konfrontasjon med myndighetene (7:1–9:10)

I denne delen kommer Amos med 5 visjoner hvor han advarer mot Assyrias angrep i 722 f.Kr. Mellom syn 3 og 4 kommer et slags mellomspill hvor myndighetene ber ham om å dra hjem, siden de oppfatter budskapet hans som en del av en politisk sammensvergelse og ikke som ord fra Gud.

https://youtu.be/zlXOGRcQP3I

Amos (del 4): 3 ord og 2 ve (kap 3-6)

I de neste fire kapitlene kommer Amos først med 3 ord (budskap): Til israelittene, til basankyrne på Samarias fjell og til Israels hus. Deretter kommer to ve-rop; til de som lengter etter Herrens dag, og til de sorgløse og trygge. Alt handler fortsatt om at Israel behandler de fattige dårlig, men tror at Gud er på deres side siden de føler seg velsignet.

https://youtu.be/3snUkczrehI