Månedlige arkiver: desember 2023

Obadja: Edom dømmes for svik mot sin bror Israel

Edom og Israel var etterkommere av tvillingene Esau og Jakob, og disse to brødrenasjonene lå nesten alltid i strid med hverandre. Dette toppet seg da babylonerne inntok Jerusalem i 586 f.Kr. – og Edom tok babylonernes parti og utnyttet dette til sin egen fordel i stedet for å forsvare sin bror. Obadja er den korteste boka i GT, og budskapet er en oppmuntring til Juda om at Edom skal dømmes.

Youtube: https://youtu.be/pS4JXaVZzRc

PDF: https://bibelnerden.no/onewebmedia/Obadja.pdf