Månedlige arkiver: november 2022

Sakarja (del 3): Nattvisjon 1-4 (1:7 – 3:10)

Sakarja får se 8 syn i løpet av samme natt, og disse har en struktur som leder oss til å se at visjon 4 og 5 er det sentrale, og de handler også om Messias. Denne episoden tar for seg de fire første og avslutter med øverstepresten Josva som tydelig peker fram på Jesus.

Sakarja (del 1): Fortsett å bygge så skal Messias komme (intro)

Sakarja overlapper så vidt med Haggai i 520 f.Kr. og snakker også om samme tema som Haggai: Bygg ferdig templet, så vil det føre til at Messias kommer. Men mens Haggai hadde mest fokus på selve byggingen, har Sakarja mer fokus på folkets omvendelse. I denne korte introen ser vi på bokas hovedbudskap, hvor vi er i Israels historie og en struktur av boka. 

Dåp og nattverd

En noe oppstykket og veldig redigert episode, men som forhåpentligvis fortsatt kan være mulig å følge. Vi ser først på hva Bibelen sier om dåp, før vi ser på bibelske og historiske argumenter for både troendes dåp og barnedåp. I det siste kvarteret handler det om hva Bibelen sier om nattverd, og hva katolikker, lutheranere og andre protestanter mener skjer i nattverden. Vi prøver oss også på en forsiktig konklusjon på begge deler.