Månedlige arkiver: oktober 2022

Esekiel (del 8): Guds herlighet fyller et nytt tempel og skaperverket gjenopprettes (kap 40-48)

Esekiels 2. tempelvisjon strekker seg over 9 kapitler og får derfor ganske stor plass. Egentlig er dette klimakset i hele boka. Hva er poenget med denne visjonen? Og hvordan kan vi oppsummere hele boka til slutt?

Esekiel (del 6): Dårlige gjetere avsettes, døde bein blir levende og Israel forenes (kap 33-37)

Nå har vi kommet til bokas vendepunkt. Tempelet er blitt ødelagt, Esekiel er ikke stum lenger, og Gud gir fra nå av ord om håp for framtiden etter denne katastrofen. De dårlige lederne skal avsettes og erstattes av Messias, landet skal fornyes og folket skal få Guds Ånd. Kap 37 er kanskje det mest kjente i boka og beskriver hvordan Israel skal gjenoppstå som nasjon og komme tilbake til landet. Denne delen avsluttes med at nord- og sørriket igjen skal forenes til ett rike under Messias.

Esekiel (del 5): Svik, skadefryd og Satan (kap 25-32)

I del 2 av boka finner vi en samling domsord mot nasjonene rundt Israel, og de dømmes for hvordan de har behandlet Jerusalem og Israel generelt. Dette gjør det tydelig at Gud handler i verden på vegne av sitt folk og sin plan. Vi snakker også litt om kap 28 handler om Satan, siden det ofte blir brukt på den måten.

Esekiel (del 4): Avguder i hjertet og nye versjoner av Israels historie (kap 12-24)

Disse kapitlene tar for seg Israels åndelige utroskap mot Gud, og Israels historie fremstilles i et nytt lys tre ganger for å vise dette poenget. Heldigvis er Gud nådig, men det er for hans navns skyld at han vil få dem ut av eksilet. Folket må innrømme og ta personlig ansvar for sin utroskap mot Gud.

Esekiel (del 3): Gateteater, Gud flytter ut og vår omvendelse (kap 4-11)

Esekiel er kjent for hvordan Gud ber ham dramatisere budskapet, og i over et år utfører han fire tegn som varsler Jerusalems ødeleggelse. I kap 8-11 får han den første tempelvisjonen, hvor han får se hvorfor Gud har forlatt tempelet i Jerusalem og kommet til Babylon i stedet.

Esekiel (del 2): Guds mobile trone, Esekiels kall og vår misjon (kap 1-3)

Boka åpner med en visjon av Gud som kommer til Babylon. Hvorfor Gud er i Babylon og ikke i Jerusalem får Esekiel svar på senere. Når Esekiel skjønner at det er Guds herlighet han ser, kaster han seg til jorden. Men Guds Ånd reiser ham opp igjen, kaller ham til profet og sender ham til et trassig folk.

Bibelens samlivsetikk (del 2): «Homofili-spørsmålet»

Det er selvfølgelig en fare med å bli for ensidig i en kort episode som denne om dette kontroversielle temaet. I del 2 ser vi på hva Bibelen sier om dette, og igjen er det det «tradisjonelle» synet som settes frem. Men vi slipper i denne sammenhengen også til noen stemmer som ofte ikke høres i denne debatten. Videoene kan du se på https://youtube.com/watch?v=tk4gqp4qTk8 (13:35-18:20, 51:00 -55:03) og https://vimeo.com/79288475.

Presentasjonen kan du som vanlig hente på nettsiden: https://bibelnerden.no/onewebmedia/Bibelens_samlivsetikk.pdf

Bibelens samlivsetikk (del 1): Ekteskapet

En oppdatert versjon av en tidligere episode, nå i to deler. Mye mer kunne vært sagt om dette temaet, så vi får begrense oss til å presentere det tradisjonelle synet på kristen samlivsetikk. I denne første delen ser vi på hva Bibelen sier om ekteskapet og hvordan det alltid er rammen for menneskelig seksualitet.