Månedlige arkiver: mars 2023

Johannes’ åpenbaring (del 9): En ny himmel og en ny jord (kap 21-22)

Disse to kapitlene gir oss et glimt av framtiden sammen med Gud på den nye jord. Men det brukes fortsatt bilder, så hvordan skal vi forstå at Det nye Jerusalem er en kube? Livets elv fra Esek 47 og mye annet fra profetene dukker også opp igjen, og boka avsluttes med at Ånden og bruden (menigheten) ber om at Jesus må komme. Hvis vi har forstått boka riktig, blir dette noe vi også vil rope.

Johannes’ åpenbaring (del 8): Jesu gjenkomst og dom (19:11 – 20:15)

Jesus kommer endelig igjen (for tredje gang i denne boka, men tydeligere enn noen gang), og dommen fortsetter med dyrene og Satan. Til slutt gjøres det også ende på Døden og Dødsriket. Vi snakker spesielt om hvordan Tusenårsriket, som bare nevnes her i Bibelen, kan forstås.

Johannes’ åpenbaring (del 6): Mellomspill om dyr, merker og segl (kap 12-14)

3. runde begynner med enda et «mellomspill», som denne gangen går over tre kapitler og gir både et flashback og et flashforward: En drage kastes ned fra himmelen, en kvinne føder en sønn, og dette fører til at kvinnen jages av dragen. Så dukker det opp to dyr, hvor det siste får folk til å tilbe det første, og det beryktede «dyrets merke» nevnes. Deretter får vi et nytt glimt av de 144000, før dommen skjer.