Månedlige arkiver: januar 2022

4. Mosebok (del 4): Dødsstraff, mer klaging og nytt håp (kap 20-36)

Vi stopper først litt opp og prøver å forstå hvordan Gud kunne ta livet av så mange i GT. Så kommer klage nr. 7 (som koster Moses inngangen til landet) og nr. 8 (som er det tydeligste frampeket på Jesus). Spåmannen Bileam blir leid inn for å forbanne folket, men klarer det ikke. Den andre generasjonen gir håp for fremtiden.

https://youtu.be/es5UCwDYHQc

4. Mosebok (del 3): Klaging og opprør (kap 11-19)

Stort sett hver gang folket klager, ser vi det samme mønsteret: Herrens vrede blir tent, Moses går i forbønn for folket, og straffen opphører. Vi ser også at det er greit for Moses å klage til Gud, men ikke for folket. Hvorfor? I kap 13-14 kommer vi til det store vendepunktet i historien hvor folket røper at de ikke har tillit til at Gud kan gi dem landet, og de vil heller dø i ørkenen.

https://youtu.be/aAuTpEAMI58

4. Mosebok (del 2): Organisering, renselse og velsignelse (kap 1-10)

Hvorfor har ikke forfatteren skrevet om disse hendelsene i kronologisk rekkefølge, og hvordan fungerte sjalusiloven i kap 5? Vi ser også litt på velsignelsen som er hentet her fra 4. Mosebok kap 6.

https://youtu.be/IHEr5ghdsWE

4. Mosebok (del 1): Ørkenvandring i 40 år (intro)

4. Mosebok handler om Israels vandring i ørkenen som etter hvert blir til 40 år. Vi leser om den generasjonen som kom ut av Egypt og hvordan de aldri får tillit til (tro på) Gud, og de får derfor ikke komme inn i landet. Den neste generasjonen, som har vokst opp i ørkenen, viser seg å være ganske annerledes enn sine foreldre og blir de som får komme inn. Hendelser fra 4. Mosebok brukes som advarende eksempler i Det nye testamente. Denne ørkenvandringen brukes også i NT som et bilde på vår vandring fra vi kom til tro til vi når fram til den endelige frelsen.

https://youtu.be/bR7JprYNd2Q

3. Mosebok (del 4): Hellighet i hverdagen (kap 17-27)

Litt om Molok i kap 18 før vi ser på mange eksempler på hellighet i hverdagen i kap 19. Vi kategoriserer også de ulike lovene for å forstå mer av hvorfor de gis, før vi oppsummerer med hva 3. Mosebok betyr for oss som lever i den nye pakt.

https://youtu.be/WEByXXxJOR8

3. Mosebok (del 3): Den store forsoningsdagen (kap 16)

Den store forsoningsdagen er sentrum i boka, både i struktur og teologisk. Det var den eneste dagen i året av øverstepresten kunne gå inn i det aller helligste, helt fram til Guds nærvær, og gjøre soning. Vi kikker også litt på Hebreerbrevet siden det trekkes linjer herfra til Jesus.

https://youtu.be/dWj9f_BdDJg

2. Mosebok (del 4): Sinai, lov og helligdom (kap 19-40)

Hebreerne har endelig kommet seg fram til Sinaifjellet hvor Gud sa at Moses skulle bringe dem. Gud åpenbarer seg og begynner å gi dem sin lov. Etter De ti bud kommer noen lover om slaveri, så det ser vi litt på (men mer i PDFen). Gud har overraskende nok lyst til å bo sammen med dette vrange folket og gir instruksjoner om hvordan de skal bygge en bolig for ham. Alt holder på å gå i vasken når folket i stedet lager seg en gullkalv. Men det ordner seg, bl.a. fordi Moses går i forbønn for folket og ser ut til å «overtale» Gud (mer om dette på nettsiden), og de bygger telthelligdommen helt etter instruksjonene. Men boka slutter med et problem: Ikke engang Moses kan gå inn i teltet etter at Gud har tatt bolig der…

2 . Mosebok (del 1): Intro, Moses blir kalt og vender tilbake til Egypt (kap 1-6)

Vi starter med en rask innledning, hvor spørsmålet om datering hoppes over. Dette finner du i PDFen på hjemmesiden. Vi ser på motvillige Moses og kommer med forslag til hva som skjer i 4:24-26. Til slutter stopper vi opp ved den overraskende vendingen når ting faktisk blir verre i stedet for bedre i kap 5.