4. Mosebok (del 1): Ørkenvandring i 40 år (intro)

4. Mosebok handler om Israels vandring i ørkenen som etter hvert blir til 40 år. Vi leser om den generasjonen som kom ut av Egypt og hvordan de aldri får tillit til (tro på) Gud, og de får derfor ikke komme inn i landet. Den neste generasjonen, som har vokst opp i ørkenen, viser seg å være ganske annerledes enn sine foreldre og blir de som får komme inn. Hendelser fra 4. Mosebok brukes som advarende eksempler i Det nye testamente. Denne ørkenvandringen brukes også i NT som et bilde på vår vandring fra vi kom til tro til vi når fram til den endelige frelsen.

https://youtu.be/bR7JprYNd2Q