Månedlige arkiver: mai 2022

Daniel (del 1): Gud styrer verdenshistorien for å opprette sitt evige rike (intro)

Daniel er kjent fra søndagsskolen, men kap 7-12 er relativt ukjent for mange. For å forstå boka, og spesielt den siste halvdelen, er det nødvendig med en skikkelig intro hvor vi ser på hovedtemaer, oldtidshistorie og struktur.

Jesaja (del 9): Hvordan leve ut Guds vilje (kap 56-66)

I denne siste delen har «Herrens tjener» plutselig blitt til «Herrens tjenere», som et resultat av frelsen i forrige del. Vi tar en liten stopp ved fasten i kap 58, før boka ender med det storslagne bildet av en ny himmel og en ny jord.

https://youtu.be/eUvBoh_tG1U

Jesaja (del 8): Herrens tjener fullfører Guds plan (kap 49-55)

I denne delen finner vi de tre andre «tjenersangene». I kap 49 skal Herrens tjener være et lys for folkeslagene, i kap 50 en lydig disippel. I kap 52 beskrives «evangeliet» som de gode nyhetene om at Gud er konge. Så kommer den veldig interessante fjerde tjenersangen om Herrens lidende tjener i kap 53 som sørger for Herrens frelse. I kap 54-55 jubles det over at frelsen har kommet, en ny pakt har blitt opprettet og nyskapelsen skjer.

https://youtu.be/WlJbtwO7tRc

Jesaja (del 7): Gud har fortsatt kontrollen og gir håp (kap 40-48)

Kap 40 åpner med trøst og et løfte om at eksilet skal ta slutt. I kap 41-47 kommer det en del hvor Gud settes opp mot de latterlige avgudene som mennesker lager selv. I kap 48 sier Jesaja at Gud nå skal gjøre noe nytt. Vi ser også på den første «tjenersangen» som kommer i kap 42.

https://youtu.be/RUHLR9O__e8

Jesaja (del 6): Hiskia stoler på Gud (2. test) (kap 36-39)

Ahas og Hiskia settes opp som kontraster. Ahas satte sin lit til Assyria og ikke til Gud i kap 7, mens Hiskia gjør det motsatte her. Jerusalem blir dermed spart på mirakuløst vis. Vi ser også på mulige grunner til at disse kapitlene ikke er kronologiske, før vi tar en liten oppsummering av kap 1-39.

https://youtu.be/bQ1DPlv_y94

Jesaja (del 5): Ikke stol på Egypt (kap 28-35)

Kap 28-33 fokuserer på at Israels ledere ønsker å inngå en allianse med Egypt for å få beskyttelse mot Assyria. Jesaja sier (igjen) at løsningen er å omvende seg og stole på Gud, ikke på Egypt. Kap 34-35 ser ut til å fungere som en oppsummering og konklusjon: Å stole på denne verden er å velge ødeleggelse (kap 34) — å stole på Gud er å velge velsignelse (kap 35).

https://youtu.be/-es3svZrdQc

Jesaja (del 4): Dom og håp for nasjonene (kap 13-27)

Denne delen av boka består av domsord mot de andre nasjonene, og Jesaja tar dem for seg én etter én. Kap 13 handler om Babylon, så hvordan har noen vers der blitt tolket som at de omhandler Satans fall? I kap 24-27 oppsummeres alt i at hele verden skal dømmes. Ondskapen skal gjøres slutt på, og det skal bli fred for Guds folk.

https://youtu.be/mIywdGgBtUQ

Jesaja (del 3): Ahas stoler på Assyria og ikke på Gud (1. test) (kap 7-12)

Hva er «Immanuel-profetiens» opprinnelige kontekst, og hva har den med Jesus å gjøre? I disse kapitlene fortsetter Jesaja å advare mot å sette sin lit til politiske allianser med andre nasjoner, før han kommer med et tydelig løfte om Messias i kap 11.

https://youtu.be/EirYXC71r2w

Jesaja (del 2): Introduksjon av problemet og kortversjonen av løsningen (kap 1-6)

Kapittel 1 fungerer som en åpning av hele boka og gir oss smakebiter på temaene som følger. Så får vi i kapittel 2 et glimt av målet: At folkeslagene strømmer til Herrens tempelberg. Deretter viser Jesaja mer av problemet i kap 3-5. I kapittel 6 får vi lese om hans visjon av Guds trone og hans kallelse som profet. Og det ser ikke ut til at det er tilfeldig at den er plassert akkurat her og ikke helt først i boka.

https://youtu.be/O4FJ4m82u2k