Jesaja (del 3): Ahas stoler på Assyria og ikke på Gud (1. test) (kap 7-12)

Hva er «Immanuel-profetiens» opprinnelige kontekst, og hva har den med Jesus å gjøre? I disse kapitlene fortsetter Jesaja å advare mot å sette sin lit til politiske allianser med andre nasjoner, før han kommer med et tydelig løfte om Messias i kap 11.

https://youtu.be/EirYXC71r2w