Månedlige arkiver: mars 2020

Tale: Vinglekristen (Jak 3-4)

En tale fra en serie gjennom Jakobs brev. Jakob skriver om hva det vil si å ha integritet som kristen, at det vi tror henger sammen med det vi gjør. Brevet er fullt av utfordringer, og hovedstøtet kommer i kap 4 hvor han sier at «vennskap med verden er fiendskap med Gud». Hvordan kan vi unngå en «todelthet» overfor Gud og verden?

Er Bibelen troverdig? (del 1)

Ny versjon av to episoder som tar for seg noen aspekter med Bibelen og om den er til å stole på. Del 1 svarer på 1) om Bibelen er historisk troverdig ved å se på arkeologi og historieskriving, og 2) om innholdet har blitt endret over tid ved å se på manuskriptene vi har i dag.

Presentasjonen finner du på nettsiden. Episoden finnes også som video på Youtube her: https://youtu.be/y_q1QroeLWg