Månedlige arkiver: juli 2023

Nahum (del 2): Gud bryr seg om ondskapen

Denne episoden går gjennom bokas tre kapitler, og kapittelinndelingene hjelper oss til å se en struktur i boka. Kapittel 1 forteller om HVA Gud skal gjøre: Fordi han er den han er, kommer han for å befri sitt folk fra assyrernes brutalitet ved å la Ninive gå under. Kapittel 2 forteller HVORDAN han skal gjøre dette: Ved et militært angrep på Ninive som assyrerne ikke kan stå imot. Kapittel 3 forklarer HVORFOR han skal la Ninive gå under: Pga grusom imperialisme, svik, plyndring og alle krigsofrene.

Nahum (del 1): Gud bryr seg om ondskapen (intro)

Nahum er en liten og ukjent bok med et budskap om Ninives undergang. Det vil si at den handler bare om dom. Men når vi setter oss litt inn i Ninive og Assyrias brutalitet mot alle nasjonene rundt seg, blir dette et kraftig budskap om at Gud ikke klarer å sitte stille: Han må gripe inn og stoppe ondskapen basert på sin karakter.

Del 1 er en kort intro til boka.

Ester (del 2): Gud usynlig til stede

Denne episoden går raskt gjennom hele boka. Underveis sies det aldri at Gud stod bak det som skjer, men når vi etterpå ser tilbake på hendelsene, virker det ganske åpenbart. I våre liv kan Mordekais spørsmål i 4:14 være nyttig å stille seg i ulike situasjoner: «Hvem vet om dette bare er tilfeldig?»

https://youtu.be/AXSc_vDBPzE

Ester (del 1): Gud usynlig til stede (intro)

Handlingen i Esters bok finner sted i Persia etter eksilet, trolig i årene 483-473 f.Kr. under kong Xerxes. Det er en godt skrevet og underholdende fortelling om hvordan Ester bruker sin posisjon til å redde alle jøder i hele Perserriket, slik at Guds plan om å sende Jesus kunne gå videre. Boka er også kjent for at Gud ikke nevnes, men dette ser ut til å være et virkemiddel for å vise hvordan Gud er usynlig til stede i det som skjer.