Nahum (del 1): Gud bryr seg om ondskapen (intro)

Nahum er en liten og ukjent bok med et budskap om Ninives undergang. Det vil si at den handler bare om dom. Men når vi setter oss litt inn i Ninive og Assyrias brutalitet mot alle nasjonene rundt seg, blir dette et kraftig budskap om at Gud ikke klarer å sitte stille: Han må gripe inn og stoppe ondskapen basert på sin karakter.

Del 1 er en kort intro til boka.