Ester (del 2): Gud usynlig til stede

Denne episoden går raskt gjennom hele boka. Underveis sies det aldri at Gud stod bak det som skjer, men når vi etterpå ser tilbake på hendelsene, virker det ganske åpenbart. I våre liv kan Mordekais spørsmål i 4:14 være nyttig å stille seg i ulike situasjoner: «Hvem vet om dette bare er tilfeldig?»

https://youtu.be/AXSc_vDBPzE