Månedlige arkiver: april 2023

Eskatologi (del 2): Jesu gjenkomst, Israel og en 3. verdenskrig?

Hva med tegnene på Jesu gjenkomst? Vi kikker kort på hvordan ulike endetidssyn ser for seg hendelsene i forbindelse med Jesu gjenkomst, før vi prøver vi oss på et sammendrag av hva NT sier om dette. Så tar vi en tur tilbake til GT-profetene for å se hva de sier om hvilken rolle Israel eventuelt spiller i hendelsene før Jesu gjenkomst, og om en 3. verdenskrig er noe vi skal forvente før dette skjer.

Eskatologi (del 1): Den jødiske todelingen og konseptet «endetiden»

Eskatologi (endetidsteologi) kan være både vanskelig å forstå og vanskelig å diskutere, og det er mange ulike tolkninger og tradisjoner på hva som skal skje før Jesus kommer igjen. Vi begynner i GT og ser på hva «Herrens dag» skulle innebære og hvilke hendelser som skulle skje når Messias kom. Med dette som utgangspunkt, hvordan vil det da se ut når Messias skulle vise seg å komme to ganger? Og hva sier dette oss om «endetiden»? (Del 1 av 2)