Månedlige arkiver: februar 2022

1-2 Samuel (del 6): Hva kan vi lære av Davids suksess? (1. Sam 31 – 2. Sam 10)

Vi begynner med en oppsummering av Saul og ser på de ulike beretningene om hvordan han døde. Deretter ordner ting seg raskt for David, og i 2. Samuel 5 er han konge over hele Israel. Han henter da paktkisten til Jerusalem og vil bygge et hus for Gud – som overraskende svarer at han i stedet vil bygge Davids hus (dynasti) og lover at hans kongerike skal bestå til evig tid. Til slutt bruker vi litt tid på å se på Davids suksess og hva vi kan lære av det.

https://youtu.be/BJ6_nBkf5Bs

1-2 Samuel (del 5): Hvor går du når livet er tungt? (1. Sam 28-30)

I disse kapitlene befinner Saul og David seg i en dyp krise, samtidig men på hvert sitt sted. Forfatteren setter kronologien til side for å få tydeligere fram at dette skjer samtidig, og for at vi skal se hvor forskjellig de reagerer.

https://youtu.be/MB8t1lpusiE

1-2 Samuel (del 2): Israel under Samuel – og å ville være som alle andre (1. Sam 1-8)

Samuel blir født, blir dedikert til Gud og blir en stor kontrast til prestene på den tiden. I kapittel 8 ber folket om en konge fordi de vil være som alle andre. Gud kaller det et frafall siden de ikke stoler på ham som sin konge, men går overraskende med på det.

https://youtu.be/pZXfwOK9Yno

1-2 Samuel (del 1): Godt og dårlig lederskap (intro)

1-2 Samuelsbok er en bok om godt og dårlig lederskap, som vi får se gjennom David og Saul. Boka ønsker å vise hva som er viktig for Israels konge å huske på, og at han alltid må etterligne David. Vi ser også på forfatter, datering, struktur og filisterne.

https://youtu.be/Zv57naIwIHo

Josva (del 3): Akan, sola og fordeling av landet (kap 7-24)

Israel klarer ikke å ta neste by, Ai, før Akans synd er gjort opp. Vi ser på ulike tolkninger av versene om at sola og månen stod stille slik at Israel skulle klare å ta sørlige Kanaan, før hele landet er underlagt Israel når vi kommer halvveis i boka. Kap 13-21 beskriver hvordan det ble fordelt, og kap 22-24 inneholder Josvas siste tale og en paktsfornyelse.

https://youtu.be/2PBcg0dsYrY

Josva (del 2): Rahab, Jordan og Jeriko (kap 2-6)

Noe av det første som skjer i boka, er at Rahab, en prostituert kanaaneer, kommer til tro på Israels Gud siden hun skjønner at han er himmelen og jordens Gud. Deretter krysser Israel over Jordan og gjentar Sivsjøunderet. Josva møter føreren for Herrens hær før de inntar Jeriko ved å blåse i basuner.

https://youtu.be/iufkI7Kd2Xo

Josva (del 1): Landløftet oppfylles (intro)

Historien fra Mosebøkene fortsetter, og landløftet til Abraham i 1. Mos 12:1-3 oppfylles. Planen er fortsatt velsignelse til alle folkeslag (1. Mos 12:3). I denne episoden ser vi på hvilke temaer som kommer fram av åpningen i 1:1-9, hvordan boka er strukturert, og hva vi vet om Josva fram til nå. Det er nyttig å ha hørt gjennom «Krigene i GT» først.

https://youtu.be/gLSCM7tqA60