1-2 Samuel (del 5): Hvor går du når livet er tungt? (1. Sam 28-30)

I disse kapitlene befinner Saul og David seg i en dyp krise, samtidig men på hvert sitt sted. Forfatteren setter kronologien til side for å få tydeligere fram at dette skjer samtidig, og for at vi skal se hvor forskjellig de reagerer.

https://youtu.be/MB8t1lpusiE