Månedlige arkiver: januar 2024

2. Mosebok (del 3): De ti bud (kap 20)

Hvilken funksjon har de ti bud i Moseloven, og hva betydde de i den opprinnelige konteksten? Og ikke minst: Gjelder de fortsatt i dag?

Dette er en egen episode om de ti bud som da blir del 3 av den tidligere serien om 2. Mosebok.

PDF: https://bibelnerden.no/onewebmedia/2_Mosebok.pdf

YouTube: https://youtu.be/6wxkStL9UFU

Intro til profetene (del 2)

Del 2 ser på innholdet i budskapene til profetene og ulike typer utsagn, og hvordan vi mest forsvarlig bør tolke løftesutsagnene og deres oppfyllelse. Mot slutten tegner vi opp en tidslinje med bøkene og deres innhold for å se hvor de hører hjemme.

PDF: https://bibelnerden.no/onewebmedia/Intro_til_profetene.pdf

YouTube: https://youtu.be/7Il02U1w5Tg

Intro til profetene (del 1)

De profetiske bøkene i GT er vanskelige å forstå uten en liten innføring. Men når man får noen knagger å henge dem på, åpner det seg opp en helt ny verden. 

I del 1 av denne introen snakker vi om hvorfor profetene er relevante, hva som er definisjonen på en profet, hvordan Moseloven er rammen de må forstås i, hvordan vi kan oppsummere hovedbudskapet deres, viktige årstall for å kunne tolke dem rett, hvordan de fikk budskapene sine og hvordan de formidlet budskapene sine.

PDF: https://bibelnerden.no/onewebmedia/Intro_til_profetene.pdf

Youtube: https://youtu.be/-4fKd8hkAUI

Hva skal vi gjøre med pengene våre?

Det sies mye om penger og tiende i kristne sammenhenger. I denne episoden går vi gjennom noen relevante steder i Bibelen som handler om dette. Vi begynner med Abraham som gir tiende til Melkisedek, så ser vi raskt på hva Moseloven sier om tiende, og deretter til de ofte misbrukte versene i Malaki 3.

Er tienden et tidløst prinsipp, eller hører den til GT?

Vi ser videre på hva Jesus sier om tienden og litt om hva han sier om penger, og på praksisen til de første kristne. Til slutt bruker vi en del tid i 2. Korinter 8-9 for å se på hvordan Paulus vinkler det når han skal samle inn penger til menigheten i Jerusalem før vi oppsummerer temaet.

PDF: https://bibelnerden.no/onewebmedia/Givertjeneste.pdf

Misjonsbefalingene

Alle de fire evangeliene har faktisk en misjonsbefaling, og de er ganske ulike. I denne episoden ser vi nærmere på alle fire og på hva de forskjellige forfatterne legger vekt på. Hva betyr dette for vårt bidrag til oppdraget Jesus ga oss?

Presentasjon: https://bibelnerden.no/onewebmedia/Misjonsbefalingene.pdf