Intro til profetene (del 1)

De profetiske bøkene i GT er vanskelige å forstå uten en liten innføring. Men når man får noen knagger å henge dem på, åpner det seg opp en helt ny verden. 

I del 1 av denne introen snakker vi om hvorfor profetene er relevante, hva som er definisjonen på en profet, hvordan Moseloven er rammen de må forstås i, hvordan vi kan oppsummere hovedbudskapet deres, viktige årstall for å kunne tolke dem rett, hvordan de fikk budskapene sine og hvordan de formidlet budskapene sine.

PDF: https://bibelnerden.no/onewebmedia/Intro_til_profetene.pdf

Youtube: https://youtu.be/-4fKd8hkAUI