Månedlige arkiver: juni 2023

1 Korinterbrev (del 11): Hvorfor Jesu oppstandelse avgjør alt (kap 15-16)

Noen av korinterne hadde også en verdslig forståelse av virkeligheten og enten ikke trodde på de dødes oppstandelse i det hele tatt, eller de trodde den allerede hadde skjedd åndelig. Paulus bruker hele kapittel 15 på å snakke om oppstandelsen: Hele den kristne tro står og faller på at Jesus stod fysisk opp fra døden, og Jesu oppstandelse peker fram på de dødes oppstandelse. Til slutt avslutter og oppsummerer han brevet i kapittel 16.

1 Korinterbrev (del 10): Heller profeti enn tungetale uten tydning (kap 14)

Etter «innledningen» i kap 12 og fokuset på kjærlighet i kap 13, skriver Paulus nå om profeti vs. tungetale. Hvis tungetalen ikke tydes så andre kan forstå, skal den ikke brukes i menigheten. Den profetiske gaven derimot, oppbygger andre fordi budskapet formidles på et forståelig språk, og skal derfor få mer plass. Han snakker også om hva slags effekt disse to gavene har på utenforstående som kommer inn. Han avslutter kap 12-14 med et avsnitt om retningslinjer for menighetens samlinger, hvor vi også kommer til de kjente versene om at kvinnene skal tie.

1 Korinterbrev (del 9): Nådegavenes hensikt og kjærlighetens viktighet (kap 12-13)

Kap 12-14 er en ny «sandwich» hvor temaet er egoistisk bruk av nådegaver. I kap 12 ramser Paulus opp en del nådegaver og forklarer generelt hvordan de er ment for å bygge opp fellesskapet. I kap 13 viser han at kjærlighet er viktigere enn nådegaver, og han oppfordrer (implisitt) til at nådegavene skal brukes i kjærlighet.