Månedlige arkiver: februar 2020

Bibelens store fortelling (del 2): NT

Bibelen er en lang bok og ikke alltid lett å forstå, og derfor blir vi kanskje ikke alltid motivert til å lese den. Gjennom to episoder får du et helhetlig bilde av Bibelen og et overblikk over Guds frelsesplan fra 1. Mosebok til Johannes’ åpenbaring, og hvordan alt i både GT og NT egentlig handler om Jesus og at budskapet om ham skal ut til hele verden. 

Hovedsliden for NT finner du på: https://bibelnerden.no/onewebmedia/Bibelens_store_fortelling_NT.pdf

Det er nok lettere å henge med hvis du ser episoden som video. Den finner du på YouTube.

Bibelens store fortelling (del 1): GT

Bibelen er en lang bok og ikke alltid lett å forstå, og derfor blir vi kanskje ikke alltid motivert til å lese den. Gjennom to episoder får du et helhetlig bilde av Bibelen og et overblikk over Guds frelsesplan fra 1. Mosebok til Johannes’ åpenbaring, og hvordan alt i både GT og NT egentlig handler om Jesus og at budskapet om ham skal ut til hele verden.

Hovedsliden finner du på: https://bibelnerden.no/onewebmedia/Bibelens_store_fortelling_GT.pdf

Det er nok lettere å henge med hvis du ser episoden som video. Den finner du på YouTube.

Hebreerne (del 4): Frafall, tro og oppsummering (kap 10-13)

Siste episode tar for seg resten av kapittel 10, hvor vi ser på det andre avsnittet om frafall (10:26-31) og hvordan 10:35 har blitt misforstått til å handle om å være generelt frimodig. Kap 11 handler om tro, og vi ser spesielt på 11:1-3, men også kapitlet som helhet og hvordan det fungerer i argumentasjonen til forfatteren. Så går vi raskt gjennom kap 12-13 og oppsummerer brevet med 5 viktige sannheter: 1) Ta troen din seriøst! 2) Gud taler fortsatt gjennom GT, 3) Ikke bli for opptatt av jødedommen, 4) Kast ikke bort frimodigheten, og 5) Jesus er Guds siste ord.

Hebreerne (del 3): Melkisedek, forsoning og loven som en skygge (kap 7-10)

I denne episoden hjelper Hebreerbrevet oss til å forstå lange linjer og sammenhenger mellom GT og NT. Hvem var egentlig den mystiske figuren Melkisedek, og hvilken rolle spiller han i argumentet i dette brevet? Hvordan pekte Den store forsoningsdagen i 3. Mos 16 fram på Jesus? Hva betyr det at Moseloven bare var en skygge av det gode som skulle komme?