Månedlige arkiver: juli 2019

Guds rike etter døden (del 3): Er sjelen udødelig? (+oppsummering)

En kort, men kontroversiell siste episode i denne serien. Om ikke ren myteknusing så er det nyttig i alle fall å stille noen spørsmål ved dette, og dette henger også sammen med «tilintetgjørelsessynet» i forrige episode. Til slutt prøver vi å oppsummere del 1-3.

Guds rike etter døden (del 2): Hva sier Bibelen om helvete?

Opp gjennom historien har helvete blitt til noe ganske annet enn det Bibelen sier om det, så i denne episoden forsøker vi å skrelle bort alle våre ikke-bibelske forestillinger. Hvor kommer selve ordet fra, både det norske og det greske? Hva er den gammeltestamentlige bakgrunnen? Kan vi tolke noen av beskrivelsene som metaforer? Episoden går også gjennom ulike syn på helvete og fortapelse.

Presentasjonen finner du her.

Guds rike etter døden (del 1): Himmelen, den nye jord og hva skjer når vi dør?

En kort episode om livet etter døden. Kommer vi til himmelen når vi dør, eller sover vi i graven til de dødes oppstandelse skjer? Skal vi til himmelen eller til «den nye jord»? Skal vi ha fysiske kropper eller ikke?

Presentasjonen finner du her: http://bibelnerden.no/onewebmedia/Guds_rike_etter_doden.pdf

1. Kor 15-16 (del 1 og 2) har mer om «oppstandelseskroppen».

2. Timoteus: Gi evangeliet videre

Paulus sitt andre brev til Timoteus fortsetter fra det første. Timoteus ser ut til å være i Efesus fortsatt, og problemene ser ut til å være mye av det samme. En forskjell er at motgangen kanskje har gått litt inn på Timoteus (1:6-8, 2:1).

Dette er Paulus sitt siste brev, og han regner ikke med å være i live så mye lenger (4:6-8). Han er igjen i fengsel, og 2:9 tyder på at han denne gangen ikke har like mye frihet som under forrige fengselsopphold (Apg 28:16, 30). Dette brevet er Paulus instruksjoner til Timoteus om å fortsette arbeidet og bekjempe vranglæren. Han oppmuntrer ham til å være sterk i troen, holde ut og ikke være redd. Han må fullføre tjenesten, vokte sannheten og formidle den videre til “pålitelige mennesker som er i stand til å undervise andre” (2:2).

2 Timoteus kan ha blitt skrevet rundt år 64 e.Kr.

2. Korinterbrev: Hva er en «vellykket» leder? (del 2)

Del 2 begynner med å se på Paulus sin «kollekttale» i kap 8-9 og hvordan han argumenterer for en givertjeneste. Deretter vender han tilbake til hovedtemaet og kommer til det kjente verset 12:9, hvor Herren sier til ham: «Min nåde er nok for deg, for kraften fullendes i svakhet.»

2. Korinterbrev: Hva er en «vellykket» leder? (del 1)

2. Korinterbrev er kanskje det mest personlige brevet til Paulus, hvor han må forsvare tjenesten sin overfor korinterne. Siden 1. Kor har korinterne fått besøk av noen filosofer som rakker ned på Paulus. Han svarer med at Guds kraft blir fullkommen gjennom menneskelig svakhet, og derfor innrømmer han mer enn gjerne sine svakheter.

Dette brevet tar for seg hva som er sann åndelighet for en leder. En “vellykket” leder er ikke en som har suksess i verdens øyne, og som får sin autoritet fra det, men en som holder ut motgang slik at Gud kan gi liv til andre gjennom tjenesten hans. “Vellykkede” ledere later ikke som de er perfekte, men innrømmer sine svakheter. De måles ikke etter dagens oppfatning for hva som gjør noen “åndelig”, men fra Guds perspektiv. De fokuserer heller ikke på sine åndelige opplevelser. De heves ikke over resten av menigheten for å vise at tjenesten deres er en suksess.

Del 1 går gjennom kap 1-7.

Matteus (del 4): Tempelets ødeleggelse og Jesu gjenkomst

I kap 24-25 snakker Jesus om fremtiden – sett fra år 30 e.Kr. Han beskriver hvordan tempelet i Jerusalem skulle bli ødelagt av romerne i år 70, og hvilke kosmiske tegn som skal skje når han selv kommer tilbake (år uvisst ?). Men hovedpoenget hans er ikke at vi skal spekulere i når han kommer, men at vi alltid skal være åndelig våkne, klare for hans gjenkomst når som helst. 

Del 4 av Matteusevangeliet går gjennom denne 5. talen til Jesus. Grundig gjennom kap 24, fort gjennom kap 25. 

Matteus (del 3): Disippelrelasjoner og mer om lignelser

Vi åpner med å snakke litt mer om hvordan vi kan si at Jesus oppfyller GT. Så ser vi på den 4. talen i kap 18, som handler mer om disippelrelasjoner enn om barn. Deretter kommer noen tips til hvordan tolke lignelsene, med lignelsen om arbeiderne i vingården (20:1-16) som et eksempel.

Matteus (del 2): Bergprekenen og lignelser

Del 2 tar for seg første kapittel av Bergprekenen (kap 5) med en kikk på saligprisningene og deretter de såkalte «antitesene». Vi er så vidt innom avslutningen på denne talen i kap 7 før vi ser litt på kap 13 hvor Matteus har samlet mange lignelser om himmelriket.