Månedlige arkiver: mars 2021

Romerne (del 12): Ta imot andre slik Gud har tatt imot deg (kap 14-16)

Nå kommer han omsider fram til hvordan menigheten i Roma i praksis bør ta imot hverandre til tross for ulikhetene seg imellom når det kom til sabbat og kjøtt og vin som hadde blitt ofret til avguder. Paulus sier at dette er opp til samvittigheten til hver enkelt, og at det er en sak mellom dem og Gud.

Romerne (del 11): Sinnsfornyelse, nådegaver og myndigheter (kap 12-13)

Etter 11 kapitler kommer Paulus til et «derfor» i 12:1, og i kapitlene som gjenstår forklarer han hva kap 1-11 har å si for hvordan de kristne i Roma bør leve sammen i enhet. I kap 12-13 handler det om generell kristen livsstil og spesielt hvordan vi må la sinnet fornyes slik at Gud kan forvandle oss.

Romerne (del 9): Utvelgelse, forherdelse, predestinasjon og fri vilje (9:1-23)

I kapittel 9-11 går Paulus over til å snakke om Guds forhold til jøder og hedninger. Hva er Israels status hvis de ikke har noen fordel i frelsen? Har Israel blitt erstattet av kirken? Hvorfor ble Jesus avvist av de fleste jøder? Henger evangeliet sammen med løftene til Israel?

I denne episoden handler det om de store ordene i tittelen – som begynnelsen på svaret fra Paulus.

Romerne (del 8): Død for loven og fri i Ånden (kap 7-8)

Denne korte episoden avslutter del 3 av brevet om helliggjørelse (kap 6-8). For å summere opp: Vi skal regne oss som døde for synden og loven og leve et liv i frihet i Ånden, hvor det er Ånden som bor i oss som hjelper oss til å leve rett.