Romerne (del 9): Utvelgelse, forherdelse, predestinasjon og fri vilje (9:1-23)

I kapittel 9-11 går Paulus over til å snakke om Guds forhold til jøder og hedninger. Hva er Israels status hvis de ikke har noen fordel i frelsen? Har Israel blitt erstattet av kirken? Hvorfor ble Jesus avvist av de fleste jøder? Henger evangeliet sammen med løftene til Israel?

I denne episoden handler det om de store ordene i tittelen – som begynnelsen på svaret fra Paulus.