Romerne (del 8): Død for loven og fri i Ånden (kap 7-8)

Denne korte episoden avslutter del 3 av brevet om helliggjørelse (kap 6-8). For å summere opp: Vi skal regne oss som døde for synden og loven og leve et liv i frihet i Ånden, hvor det er Ånden som bor i oss som hjelper oss til å leve rett.