Månedlige arkiver: november 2019

1. Mosebok (del 3): Opprør, flom og Babels tårn (kap 3-11)

Flere spørsmål om kap 2-3: Ligger det et budskap i at mennesket ble skapt av støv og Guds pust, og kvinnen av et ribbein? Hvorfor var det ille å spise av Kunnskapens tre? Var slangen Satan? Hvorfor var den i hagen i det hele tatt? Hva var synden?

Vi ser også på ulike tolkninger av vanskelige spørsmål: Hvorfor levde menneskene så lenge før flommen? Hvem var «gudesønnene» i kap 6? Var flommen global eller lokal? Hva med andre flomfortellinger utenfor Bibelen?

Til slutt snakker vi om alle de tingene vi kan få ut av disse første kapitlene av Bibelen. Presentasjonen finner du på nettsiden.

1. Mosebok (del 2): Skapelse og Adam & Eva (kap 1-2)

Hva slags sjanger er egentlig kapittel 1-11? Hvordan skal vi tolke skapelsesberetningen? Hva betyr det at mennesket er skapt i Guds bilde? Er alle mennesker i slekt med Adam? Levde det andre mennesker utenfor Edens hage?

Det blir mange spørsmål og kanskje ikke like mange svar når vi kikker nærmere på disse kapitlene.

Presentasjonen finner du på nettsiden, og videoen på YouTube.

Hvordan møte vanskelige bibeltekster?

Dette seminaret fra Veritaskonferansen 2019 gir praktiske råd om hvordan vi bør nærme oss vanskelige tekster i Bibelen, illustrert med to klassiske eksempler: Markus 2:26 hevder at Abjatar var øversteprest, mens 1. Sam 21 hevder at det var Ahimelek. Og: Er Galaterbrevet i konflikt med Apostlenes gjerninger når det gjelder Paulus sine besøk til Jerusalem?

Finnes både som podcast, pdf og i kombinasjon på YouTube. Linker finner du på http://bibelnerden.no/nt/ntgenerelt.html