Månedlige arkiver: mars 2022

Amos (del 3): Løgner i Juda og korrupsjon i Israel (kap 2)

Etter en runde mot naboene, kommer Amos til Juda og til slutt Israel. Og lista til Israel er lang: Korrupsjon, undertrykking av fattige, seksuell umoral, utakknemlighet overfor Gud, og ingen respekt for nasireere eller profeter. Vi tar en liten prat om korrupsjon på slutten av episoden.

https://youtu.be/KdYycZ7QbHE

Amos (del 2): Domsord mot Israels naboer (kap 1)

Før han kommer til Israel, kommer Amos med domsord mot nabofolkene rundt. De dømmes ikke ut fra Moseloven, som de jo ikke hadde, men ut fra «grunnleggende menneskerettigheter» som alle mennesker har siden vi alle er skapt i Guds bilde.

https://youtu.be/sDmSB3Jpimo

Amos (del 1): Gud brøler mot sosial urettferdighet (intro)

Amos var egentlig en bonde, men han sendes som profet for å brøle mot Israels dårlige behandling av fattige. Hans budskap viser tydelig at Gud bryr seg om sosial urettferdighet. I denne introen ser vi på hvor i Israels historie vi befinner oss for å forstå budskapet bedre. Gjennomgangen av boka fungerer også som en intro til profetene generelt, med hjelp til å forstå dem bedre.

1-2 Samuel (del 8): Konsekvenser, epilog og oppsummering (2. Sam 13-24)

I kap 13-19 er David igjen ute i ødemarken som en konsekvens av kap 11-12, før han igjen kommer tilbake til tronen. Kap 21-24 er tidligere episoder fra Davids liv som kommer som en epilog til slutt, og her ser vi nærmere på kap 21 og 22. Strukturen på denne epilogen ser ut til å ville si oss noe om hva som gjorde David til «en mann etter Guds hjerte».

https://youtu.be/dD0SXIYCTIw

1-2 Samuel (del 7): Det tragiske vendepunktet (2. Sam 11-12)

Episoden med Batseba i kap 11-12 er det store vendepunktet i Davids liv som konge. I denne sammenhengen ser vi litt på ære/skam-kultur og at vi kanskje ikke alltid har lest denne historien riktig i vår vestlige kultur. Men hvordan kunne David finne på å gjøre dette? Og hva sier dette oss?

https://youtu.be/Wyieg4ke7T4