1-2 Samuel (del 8): Konsekvenser, epilog og oppsummering (2. Sam 13-24)

I kap 13-19 er David igjen ute i ødemarken som en konsekvens av kap 11-12, før han igjen kommer tilbake til tronen. Kap 21-24 er tidligere episoder fra Davids liv som kommer som en epilog til slutt, og her ser vi nærmere på kap 21 og 22. Strukturen på denne epilogen ser ut til å ville si oss noe om hva som gjorde David til «en mann etter Guds hjerte».

https://youtu.be/dD0SXIYCTIw