Amos (del 1): Gud brøler mot sosial urettferdighet (intro)

Amos var egentlig en bonde, men han sendes som profet for å brøle mot Israels dårlige behandling av fattige. Hans budskap viser tydelig at Gud bryr seg om sosial urettferdighet. I denne introen ser vi på hvor i Israels historie vi befinner oss for å forstå budskapet bedre. Gjennomgangen av boka fungerer også som en intro til profetene generelt, med hjelp til å forstå dem bedre.