Guds ledelse og våre valg

Hva er Guds plan for livet mitt, og hvordan kan jeg finne ut hva den er? Dette store spørsmålet kan være vanskelig, og frustrende – spesielt hvis Gud ikke ser ut til å si noe. Og hvordan leder Gud oss egentlig? I denne episoden ser vi på hva Bibelen sier om dette temaet.

Jesaja (del 9): Hvordan leve ut Guds vilje (kap 56-66)

I denne siste delen har «Herrens tjener» plutselig blitt til «Herrens tjenere», som et resultat av frelsen i forrige del. Vi tar en liten stopp ved fasten i kap 58, før boka ender med det storslagne bildet av en ny himmel og en ny jord.

https://youtu.be/eUvBoh_tG1U

Jesaja (del 8): Herrens tjener fullfører Guds plan (kap 49-55)

I denne delen finner vi de tre andre «tjenersangene». I kap 49 skal Herrens tjener være et lys for folkeslagene, i kap 50 en lydig disippel. I kap 52 beskrives «evangeliet» som de gode nyhetene om at Gud er konge. Så kommer den veldig interessante fjerde tjenersangen om Herrens lidende tjener i kap 53 som sørger for Herrens frelse. I kap 54-55 jubles det over at frelsen har kommet, en ny pakt har blitt opprettet og nyskapelsen skjer.

https://youtu.be/WlJbtwO7tRc

Jesaja (del 7): Gud har fortsatt kontrollen og gir håp (kap 40-48)

Kap 40 åpner med trøst og et løfte om at eksilet skal ta slutt. I kap 41-47 kommer det en del hvor Gud settes opp mot de latterlige avgudene som mennesker lager selv. I kap 48 sier Jesaja at Gud nå skal gjøre noe nytt. Vi ser også på den første «tjenersangen» som kommer i kap 42.

https://youtu.be/RUHLR9O__e8

Jesaja (del 6): Hiskia stoler på Gud (2. test) (kap 36-39)

Ahas og Hiskia settes opp som kontraster. Ahas satte sin lit til Assyria og ikke til Gud i kap 7, mens Hiskia gjør det motsatte her. Jerusalem blir dermed spart på mirakuløst vis. Vi ser også på mulige grunner til at disse kapitlene ikke er kronologiske, før vi tar en liten oppsummering av kap 1-39.

https://youtu.be/bQ1DPlv_y94

Jesaja (del 5): Ikke stol på Egypt (kap 28-35)

Kap 28-33 fokuserer på at Israels ledere ønsker å inngå en allianse med Egypt for å få beskyttelse mot Assyria. Jesaja sier (igjen) at løsningen er å omvende seg og stole på Gud, ikke på Egypt. Kap 34-35 ser ut til å fungere som en oppsummering og konklusjon: Å stole på denne verden er å velge ødeleggelse (kap 34) — å stole på Gud er å velge velsignelse (kap 35).

https://youtu.be/-es3svZrdQc

Jesaja (del 4): Dom og håp for nasjonene (kap 13-27)

Denne delen av boka består av domsord mot de andre nasjonene, og Jesaja tar dem for seg én etter én. Kap 13 handler om Babylon, så hvordan har noen vers der blitt tolket som at de omhandler Satans fall? I kap 24-27 oppsummeres alt i at hele verden skal dømmes. Ondskapen skal gjøres slutt på, og det skal bli fred for Guds folk.

https://youtu.be/mIywdGgBtUQ

Jesaja (del 3): Ahas stoler på Assyria og ikke på Gud (1. test) (kap 7-12)

Hva er «Immanuel-profetiens» opprinnelige kontekst, og hva har den med Jesus å gjøre? I disse kapitlene fortsetter Jesaja å advare mot å sette sin lit til politiske allianser med andre nasjoner, før han kommer med et tydelig løfte om Messias i kap 11.

https://youtu.be/EirYXC71r2w

Jesaja (del 2): Introduksjon av problemet og kortversjonen av løsningen (kap 1-6)

Kapittel 1 fungerer som en åpning av hele boka og gir oss smakebiter på temaene som følger. Så får vi i kapittel 2 et glimt av målet: At folkeslagene strømmer til Herrens tempelberg. Deretter viser Jesaja mer av problemet i kap 3-5. I kapittel 6 får vi lese om hans visjon av Guds trone og hans kallelse som profet. Og det ser ikke ut til at det er tilfeldig at den er plassert akkurat her og ikke helt først i boka.

https://youtu.be/O4FJ4m82u2k

Amos (del 5): 5 visjoner og konfrontasjon med myndighetene (7:1–9:10)

I denne delen kommer Amos med 5 visjoner hvor han advarer mot Assyrias angrep i 722 f.Kr. Mellom syn 3 og 4 kommer et slags mellomspill hvor myndighetene ber ham om å dra hjem, siden de oppfatter budskapet hans som en del av en politisk sammensvergelse og ikke som ord fra Gud.

https://youtu.be/zlXOGRcQP3I

Amos (del 4): 3 ord og 2 ve (kap 3-6)

I de neste fire kapitlene kommer Amos først med 3 ord (budskap): Til israelittene, til basankyrne på Samarias fjell og til Israels hus. Deretter kommer to ve-rop; til de som lengter etter Herrens dag, og til de sorgløse og trygge. Alt handler fortsatt om at Israel behandler de fattige dårlig, men tror at Gud er på deres side siden de føler seg velsignet.

https://youtu.be/3snUkczrehI

Amos (del 3): Løgner i Juda og korrupsjon i Israel (kap 2)

Etter en runde mot naboene, kommer Amos til Juda og til slutt Israel. Og lista til Israel er lang: Korrupsjon, undertrykking av fattige, seksuell umoral, utakknemlighet overfor Gud, og ingen respekt for nasireere eller profeter. Vi tar en liten prat om korrupsjon på slutten av episoden.

https://youtu.be/KdYycZ7QbHE

Amos (del 2): Domsord mot Israels naboer (kap 1)

Før han kommer til Israel, kommer Amos med domsord mot nabofolkene rundt. De dømmes ikke ut fra Moseloven, som de jo ikke hadde, men ut fra «grunnleggende menneskerettigheter» som alle mennesker har siden vi alle er skapt i Guds bilde.

https://youtu.be/sDmSB3Jpimo

Amos (del 1): Intro

Amos var egentlig en bonde, men han sendes som profet for å brøle mot Israels dårlige behandling av fattige. Hans budskap viser tydelig at Gud bryr seg om sosial urettferdighet. I denne introen ser vi på hvor i Israels historie vi befinner oss for å forstå budskapet bedre. Gjennomgangen av boka fungerer også som en intro til profetene generelt, med hjelp til å forstå dem bedre.

1-2 Samuel (del 8): Konsekvenser, epilog og oppsummering (2. Sam 13-24)

I kap 13-19 er David igjen ute i ødemarken som en konsekvens av kap 11-12, før han igjen kommer tilbake til tronen. Kap 21-24 er tidligere episoder fra Davids liv som kommer som en epilog til slutt, og her ser vi nærmere på kap 21 og 22. Strukturen på denne epilogen ser ut til å ville si oss noe om hva som gjorde David til «en mann etter Guds hjerte».

https://youtu.be/dD0SXIYCTIw

1-2 Samuel (del 7): Det tragiske vendepunktet (2. Sam 11-12)

Episoden med Batseba i kap 11-12 er det store vendepunktet i Davids liv som konge. I denne sammenhengen ser vi litt på ære/skam-kultur og at vi kanskje ikke alltid har lest denne historien riktig i vår vestlige kultur. Men hvordan kunne David finne på å gjøre dette? Og hva sier dette oss?

https://youtu.be/Wyieg4ke7T4

1-2 Samuel (del 6): Hva kan vi lære av Davids suksess? (1. Sam 31 – 2. Sam 10)

Vi begynner med en oppsummering av Saul og ser på de ulike beretningene om hvordan han døde. Deretter ordner ting seg raskt for David, og i 2. Samuel 5 er han konge over hele Israel. Han henter da paktkisten til Jerusalem og vil bygge et hus for Gud – som overraskende svarer at han i stedet vil bygge Davids hus (dynasti) og lover at hans kongerike skal bestå til evig tid. Til slutt bruker vi litt tid på å se på Davids suksess og hva vi kan lære av det.

https://youtu.be/BJ6_nBkf5Bs

1-2 Samuel (del 5): Hvor går du når livet er tungt? (1. Sam 28-30)

I disse kapitlene befinner Saul og David seg i en dyp krise, samtidig men på hvert sitt sted. Forfatteren setter kronologien til side for å få tydeligere fram at dette skjer samtidig, og for at vi skal se hvor forskjellig de reagerer.

https://youtu.be/MB8t1lpusiE

1-2 Samuel (del 2): Israel under Samuel – og å ville være som alle andre (1. Sam 1-8)

Samuel blir født, blir dedikert til Gud og blir en stor kontrast til prestene på den tiden. I kapittel 8 ber folket om en konge fordi de vil være som alle andre. Gud kaller det et frafall siden de ikke stoler på ham som sin konge, men går overraskende med på det.

https://youtu.be/pZXfwOK9Yno

1-2 Samuel (del 1): Intro

1-2 Samuelsbok er en bok om godt og dårlig lederskap, som vi får se gjennom David og Saul. Boka ønsker å vise hva som er viktig for Israels konge å huske på, og at han alltid må etterligne David. Vi ser også på forfatter, datering, struktur og filisterne.

https://youtu.be/Zv57naIwIHo

Josva (del 3): Akan, sola og fordeling av landet (kap 7-24)

Israel klarer ikke å ta neste by, Ai, før Akans synd er gjort opp. Vi ser på ulike tolkninger av versene om at sola og månen stod stille slik at Israel skulle klare å ta sørlige Kanaan, før hele landet er underlagt Israel når vi kommer halvveis i boka. Kap 13-21 beskriver hvordan det ble fordelt, og kap 22-24 inneholder Josvas siste tale og en paktsfornyelse.

https://youtu.be/2PBcg0dsYrY

Josva (del 2): Rahab, Jordan og Jeriko (kap 2-6)

Noe av det første som skjer i boka, er at Rahab, en prostituert kanaaneer, kommer til tro på Israels Gud siden hun skjønner at han er himmelen og jordens Gud. Deretter krysser Israel over Jordan og gjentar Sivsjøunderet. Josva møter føreren for Herrens hær før de inntar Jeriko ved å blåse i basuner.

https://youtu.be/iufkI7Kd2Xo

Josva (del 1): Intro

Historien fra Mosebøkene fortsetter, og landløftet til Abraham i 1. Mos 12:1-3 oppfylles. Planen er fortsatt velsignelse til alle folkeslag (1. Mos 12:3). I denne episoden ser vi på hvilke temaer som kommer fram av åpningen i 1:1-9, hvordan boka er strukturert, og hva vi vet om Josva fram til nå. Det er nyttig å ha hørt gjennom «Krigene i GT» først.

https://youtu.be/gLSCM7tqA60

4. Mosebok (del 4): Dødsstraff, mer klaging og nytt håp (kap 20-36)

Vi stopper først litt opp og prøver å forstå hvordan Gud kunne ta livet av så mange i GT. Så kommer klage nr. 7 (som koster Moses inngangen til landet) og nr. 8 (som er det tydeligste frampeket på Jesus). Spåmannen Bileam blir leid inn for å forbanne folket, men klarer det ikke. Den andre generasjonen gir håp for fremtiden.

https://youtu.be/es5UCwDYHQc

4. Mosebok (del 3): Klaging og opprør (kap 11-19)

Stort sett hver gang folket klager, ser vi det samme mønsteret: Herrens vrede blir tent, Moses går i forbønn for folket, og straffen opphører. Vi ser også at det er greit for Moses å klage til Gud, men ikke for folket. Hvorfor? I kap 13-14 kommer vi til det store vendepunktet i historien hvor folket røper at de ikke har tillit til at Gud kan gi dem landet, og de vil heller dø i ørkenen.

https://youtu.be/aAuTpEAMI58

4. Mosebok (del 2): Organisering, renselse og velsignelse (kap 1-10)

Hvorfor har ikke forfatteren skrevet om disse hendelsene i kronologisk rekkefølge, og hvordan fungerte sjalusiloven i kap 5? Vi ser også litt på velsignelsen som er hentet her fra 4. Mosebok kap 6.

https://youtu.be/IHEr5ghdsWE

4. Mosebok (del 1): Intro

4. Mosebok handler om Israels vandring i ørkenen som etter hvert blir til 40 år. Vi leser om den generasjonen som kom ut av Egypt og hvordan de aldri får tillit til (tro på) Gud, og de får derfor ikke komme inn i landet. Den neste generasjonen, som har vokst opp i ørkenen, viser seg å være ganske annerledes enn sine foreldre og blir de som får komme inn. Hendelser fra 4. Mosebok brukes som advarende eksempler i Det nye testamente. Denne ørkenvandringen brukes også i NT som et bilde på vår vandring fra vi kom til tro til vi når fram til den endelige frelsen.

https://youtu.be/bR7JprYNd2Q

3. Mosebok (del 4): Hellighet i hverdagen (kap 17-27)

Litt om Molok i kap 18 før vi ser på mange eksempler på hellighet i hverdagen i kap 19. Vi kategoriserer også de ulike lovene for å forstå mer av hvorfor de gis, før vi oppsummerer med hva 3. Mosebok betyr for oss som lever i den nye pakt.

https://youtu.be/WEByXXxJOR8

3. Mosebok (del 3): Den store forsoningsdagen (kap 16)

Den store forsoningsdagen er sentrum i boka, både i struktur og teologisk. Det var den eneste dagen i året av øverstepresten kunne gå inn i det aller helligste, helt fram til Guds nærvær, og gjøre soning. Vi kikker også litt på Hebreerbrevet siden det trekkes linjer herfra til Jesus.

https://youtu.be/dWj9f_BdDJg

2. Mosebok (del 3): Sinai, lov og helligdom (kap 19-40)

Hebreerne har endelig kommet seg fram til Sinaifjellet hvor Gud sa at Moses skulle bringe dem. Gud åpenbarer seg og begynner å gi dem sin lov. Etter De ti bud kommer noen lover om slaveri, så det ser vi litt på (men mer i PDFen). Gud har overraskende nok lyst til å bo sammen med dette vrange folket og gir instruksjoner om hvordan de skal bygge en bolig for ham. Alt holder på å gå i vasken når folket i stedet lager seg en gullkalv. Men det ordner seg, bl.a. fordi Moses går i forbønn for folket og ser ut til å «overtale» Gud (mer om dette på nettsiden), og de bygger telthelligdommen helt etter instruksjonene. Men boka slutter med et problem: Ikke engang Moses kan gå inn i teltet etter at Gud har tatt bolig der…

2 . Mosebok (del 1): Intro, Moses blir kalt og vender tilbake til Egypt (kap 1-6)

Vi starter med en rask innledning, hvor spørsmålet om datering hoppes over. Dette finner du i PDFen på hjemmesiden. Vi ser på motvillige Moses og kommer med forslag til hva som skjer i 4:24-26. Til slutter stopper vi opp ved den overraskende vendingen når ting faktisk blir verre i stedet for bedre i kap 5.

1. Mosebok (del 6): Josefs liv (kap 37-50)

Josef-historien forklarer hvordan de endte opp i Egypt, hvor leserne har kommet ut fra. Gud sier ingenting til Josef, men er med i kulissene, snur det onde til noe godt, og har en plan hele veien. Historien viser hvordan Gud bruker syndige menneskers handlinger til å redde verden (50:20). Etter Juda og Tamar-episoden i kap 38 tar vi også et tilbakeblikk på Noahs forbannelse av Kanaan (kap 9), Lots døtre (kap 19) og Sikem og Dina (kap 34).

1. Mosebok (del 5): Jakobs kamp (kap 25-36)

Israels stamfar er ikke noe godt forbilde. Han lever opp til navnet sitt og lurer sin egen bror og sin blinde far for å bli velsignet. Han må derfor rømme, og etter 20 år borte fra familien kommer han tilbake og møter fortiden sin. Da møter Gud ham med en slåsskamp! Og velsigner ham. Dette blir vendepunktet for Jakob. Jakobs historie viser at det er Gud som er helten i historien, og at han får sin plan til å skje ved sin nåde.

1. Mosebok (del 4): Abrahams trosreise (kap 12-25)

Abraham velges ut for å bli et stort folk som velsignelsen til hele verden skal komme fra. Det er her Guds store plan for alvor begynner. Abraham er også den store troshelten i NT, fordi han er den første Bibelen sier ble rettferdiggjort ved tro. Men Abrahams tro er ikke alltid stødig, og han stoler ikke alltid like mye på Gud. Han må også vente 25 år før løftet om en sønn med Sara blir oppfylt. Hva lærer han i mellomtiden?

Jakob (del 2): Prøvelser, tro og gjerninger (kap 1-2)

Jakobs lesere er under press og lever ikke alltid ut det de tror. Jakob pirker borti en slik todelthet på flere områder av livene deres. Episoden ender med noen tips til å forstå hvordan Jakob og Paulus egentlig er enige om dette med tro, gjerninger og frelse.

2 Johannes: Ikke hjelp vranglærere!

En gjennomgang av 2. Johannes på et kvarter (denne gang er det nok lettere å følge på YouTube enn som podcast). Brevet ser ut til å være en oppfølger til 1. Johannes, og mye av tematikken går igjen. Episoden avsluttes med 3 punkter som du kan ta med videre: 1) Ikke gå utover Bibelen, 2) Elsk hverandre og 3) Ikke hjelp vranglærere.

1 Johannes (del 3): Test 2 og 3, «synd som fører til død» og avslutning

Johannes kommer med to måter til de kan gjenkjenne vranglærere på, og vi prøver også å forstå versene om «synd som fører til død» (5:16-17). Til slutt prøver vi å teste oss selv litt ut fra Johannes’ tre tester, slik at vi holder oss innenfor sunne rammer.

2 Timoteus (del 4): Stafettpinnen gis videre til Timoteus (kap 4)

Paulus kommer med noen siste oppfordringer til Timoteus om bl.a. å forkynne Ordet og holde ut i motgang. Så røper han at han selv har fullført løpet og at Timoteus derfor må fortsette sitt løp for evangeliet. Episoden avsluttes med en oppsummering av hva som kan hjelpe når vi selv er motløse.

2 Timoteus (del 3): Hold fast på det du har lært (kap 3)

I kapittel 3 skriver Paulus videre at det er forventet at det skulle komme vranglærere, og han fortsetter å oppfordre Timoteus til å være en kontrast til dem. Timoteus oppfordres spesielt til å holde fast på det han har lært ved å huske på det Paulus har undervist ham, og ved å bruke Skriften. De kjente versene om Skriftens inspirasjon finner vi her, så vi bruker derfor litt tid på dem i denne episoden.

2 Timoteus (del 2): Hold ut for noe større og vær en kontrast (kap 2)

Paulus fortsetter oppmuntringene i kapittel 2 og minner Timoteus om at nåden er en kraftkilde til å holde ut i vanskelighetene. Fra 2:14 går han over til å snakke konkret om hvordan Timoteus skal møte vranglærerne i Efesus. På mange måter handler det om å vise seg som det motsatte av dem.

2 Timoteus (del 1): Intro & oppmuntringer i motløshet (kap 1)

Sitt siste brev skriver Paulus til sin nærmeste medarbeider Timoteus som han har satt igjen i Efesus for å stoppe vranglæren der. Siden forrige brev kan det se ut som at motgangen har gått litt mer inn på Timoteus, og i første kapittel oppmuntrer Paulus ham til å ikke skamme seg over evangeliet og bære lidelsene som følger med, og heller ikke skamme seg over Paulus som er i fengsel igjen.

1 Timoteus (del 1): Hva var oppdraget til Timoteus? (intro og kap 1)

Del 1 tar for seg hva vi vet om Timoteus og hvorfor Paulus satte ham igjen i Efesus. Vi ser etter spor av vranglære i brevet, og vi ser på oppdraget til Timoteus som i stor grad er det kap 1 handler om. Dette er viktig å ta nøye før vi prøver å forstå de beryktede versene om kvinnene i neste kapittel.

Salme 86: En bønn for vanskelige situasjoner

Denne salmen av David gir oss 4 gode punkter å huske på når livet er frustrerende og Gud ikke svarer:

1. Minn deg selv på hvem Gud er (dette kan være lett å glemme når det står på)

2. Be om hjelp til å leve rett (selv om vi kanskje til og med er sinte på Gud)

3. Be om å klare å leve i vissheten om at Gud er trofast (selv om dette kan se annerledes ut enn du hadde tenkt – og han vil få deg gjennom det og hjem til seg)

4. Gi Gud ære uansett (og vær evig takknemlig for at han allerede har gjort det aller største: Gitt deg evig liv ved troen på Jesus.)


Romerne (del 12): Ta imot andre slik Gud har tatt imot deg (kap 14-16)

Nå kommer han omsider fram til hvordan menigheten i Roma i praksis bør ta imot hverandre til tross for ulikhetene seg imellom når det kom til sabbat og kjøtt og vin som hadde blitt ofret til avguder. Paulus sier at dette er opp til samvittigheten til hver enkelt, og at det er en sak mellom dem og Gud.

Romerne (del 11): Sinnsfornyelse, nådegaver og myndigheter (kap 12-13)

Etter 11 kapitler kommer Paulus til et «derfor» i 12:1, og i kapitlene som gjenstår forklarer han hva kap 1-11 har å si for hvordan de kristne i Roma bør leve sammen i enhet. I kap 12-13 handler det om generell kristen livsstil og spesielt hvordan vi må la sinnet fornyes slik at Gud kan forvandle oss.

Romerne (del 9): Utvelgelse, forherdelse, predestinasjon og fri vilje (9:1-23)

I kapittel 9-11 går Paulus over til å snakke om Guds forhold til jøder og hedninger. Hva er Israels status hvis de ikke har noen fordel i frelsen? Har Israel blitt erstattet av kirken? Hvorfor ble Jesus avvist av de fleste jøder? Henger evangeliet sammen med løftene til Israel?

I denne episoden handler det om de store ordene i tittelen – som begynnelsen på svaret fra Paulus.

Romerne (del 8): Død for loven og fri i Ånden (kap 7-8)

Denne korte episoden avslutter del 3 av brevet om helliggjørelse (kap 6-8). For å summere opp: Vi skal regne oss som døde for synden og loven og leve et liv i frihet i Ånden, hvor det er Ånden som bor i oss som hjelper oss til å leve rett.

Romerne (del 7): Hva forventer Gud av oss når vi er blitt frelst? (kap 6)

Vi vet at vi er frelst ved tro og ikke gjerninger, så hva skjer egentlig når vi har blitt frelst? Handler det da om gode gjerninger og å gjøre vårt beste? Hva forventer egentlig Gud da? Dette kapittelet handler om helliggjørelse, men hva er egentlig det?

Romerne (del 6): Adam, Kristus og arvesynd? (kap 5)

I kapittel 5 setter Paulus opp Adam og Kristus som kontraster og sier at alle mennesker representeres av enten Adam eller Kristus. Han viser her hvordan Jesus retter opp alt som gikk galt med Adam. Dette er hovedkapittelet for arvesyndslæren, men er dette hovedpoenget til Paulus?

Romerne (del 5): Abrahams tro og tvil. Er det egentlig troen som frelser oss? (kap 4)

Abraham ble regnet som rettferdig fordi han trodde Gud – før han ble omskåret. Slik ble han åndelig stamfar til alle som tror, uavhengig om man er jøde eller hedning. Paulus sier han aldri vaklet i troen, men ser det ikke ut som at han gjorde det i 1. Mosebok? Hvordan kan Paulus omtale Abraham på denne måten, og hva kan dette lære oss om hva tro er?

Romerne (del 3): Hva stoler du på? – og flere selvransakende spørsmål (2:1 – 3:20)

I kapittel 2 henvender Paulus seg til jødene, som tross alt ville tro bedre om seg selv enn alle «hedningene» som har fått gjennomgå i kapittel 1. Men Paulus refser jødene også og sier at de ikke kan stole på at det å være jøde og ha Moseloven gjør dem noe bedre enn andre. I kapittel 3 oppsummerer han at alle mennesker er syndere – uavhengig av om man er jøde eller hedning.

Romerne (del 2): Menneskets grunnleggende problem og Gudsargumenter (1:18-32)

Hvordan kan Paulus påstå at alle kan vite at Gud finnes og at ingen dermed er uten unnskyldning? I dette avsnittet beskriver Paulus et slags «kontinuerlig syndefall», at alle mennesker velger å tilbe enten Gud eller noe annet, og at man dermed «holder sannheten nede i urett».

Romerne (del 1): Intro og 1:1-17

Romerbrevet er det viktigste og mest betydningsfulle brevet Paulus skrev, hvor han forklarer det grunnleggende i den kristne tro. Likevel er det skrevet inn i en situasjon som menigheten i Roma stod oppe i og må tolkes i lys av dette. I første del setter vi oss inn i den historiske bakgrunnen, og vi ser på introduksjonen i 1:1-7 og vers 16-17 for å få et overblikk over hva brevet kommer til å handle om.

Presentasjon på nettsiden.

2. Tessaloniker (del 2): Frafall, Den Lovløse og Jesu gjenkomst (kap 2)

2. Tessaloniker kapittel 2 er en skikkelig nøtt. Hvem er (eller var) Den lovløse? Hva slags frafall er det snakk om før han kommer, og hvem er det som holder ham igjen (og som også kan omtales i intetkjønn)? Er det fortsatt framtid, eller kan hendelser i det første århundre hjelpe oss? I denne episoden loves det ingen bombastiske svar, men du får i alle fall noen forslag.

1. Tessaloniker (del 4): Jesu gjenkomst og gudfryktige liv (kap 5)

Etter å ha svart på hva som skjer med de som har dødd før Jesus kommer tilbake (kap 4), handler kapittel 5 mer om tidspunktet for Jesu gjenkomst. Paulus henter mye fra talen til Jesus slik vi finner den i Matt 24 og sier at poenget er alltid å være klare, slik at det uansett ikke blir noen overraskelse når han kommer. Han avslutter brevet med noen korte bud for hvordan vi skal leve inntil dette skjer.

1. Tessaloniker (del 3): Kall til hellige liv, Jesu gjenkomst og opprykkelsen (?) (kap 4)

Kapittel 4 åpner med at Paulus sier at Guds vilje er at de skal være hellige, og han forklarer hva han mener med dette og hvorfor dette er veldig viktig. Mot slutten av kapittelet handler det om hovedpoenget med brevet: Hva skjer med de som har dødd før Jesu gjenkomst? 4:17 er også et av hovedversene for læren om «opprykkelsen», men var det det Paulus mente?

Husk at du kan finne presentasjonen på nettsiden.

1. Tessaloniker (del 2): Utvelgelse, kall, og antisemittisme (kap 2)

Hvorfor nevner Paulus flere ganger at tessalonikerne er utvalgt, og hva sier det oss om definisjonen av «utvalgt»? Hva sier han om Guds «kall»? 2:14-16 har blitt brukt i antisemittismens tjeneste, men hva mener egentlig Paulus?

Presentasjon på nettsiden.

1. Tessaloniker (del 1): Bakgrunn og åpning (kap 1)

Ny gjennomgang av 1. Tessalonikerbrev.

Paulus skriver dette brevet til en ung menighet som han ikke rakk å fullføre den grunnleggende opplæringen for, før han ble jaget ut av byen. Hele kapittel 1 er brevets litterære «åpning», hvor Paulus gir oss smakebiter av hva brevet kommer til å dreie seg om.

Presentasjonen finner du som vanlig på nettsiden.

Lukas (del 5): Noen flere lignelser, Sakkeus og siste uke i Jerusalem

Del 2 av Lukas, «Reisefortellingen», avrundes i denne episoden med en rask gjennomgang av lignelsen om det store gjestebudet (14:16-24) og hvordan Sakkeus blir et eksempel på hvem Jesus kom for å frelse (19:1-10). Del 3 av evangeliet handler om den siste uka i Jerusalem, hvor Jesus bl.a. forteller lignelsen om vinbøndene og arvingen (20:9-19), forutsier tempelets ødeleggelse (kap 21) og sender apostlene ut for å forkynne omvendelse og tilgivelse for alle folkeslag (24:44-49).

Hva har Lukasevangeliet å si for våre liv?

  1. Guds hjerte for de utstøtte, svake, fattige og lave er tydelig både i GT og hos Jesus. Ser vi etter de som andre overser? Hvem er de utstøtte og lave i vårt samfunn?
  2. Vi hedninger er ikke Guds andrevalg. Guds plan og hans evige hensikt, målet med hele universet, er evangeliet til alle. Så vi vet hva Gud vil. Hvordan kan vi bli med på dette?
  3. Hva er rikdommens farer for disipler av Jesus i Norge i dag?