1 Korinterbrev (del 3): Splittelser og verdslig visdom forts. (kap 2-4)

Kapittel 2 leder oss til kristent trosforsvar og ulike syn på hvor mye «verdslig visdom» som bør brukes i dette. I kapittel 3 snakker Paulus om menigheten som Guds åker (og hvor viktig det er å huske på at all vekst kommer fra Gud), og Guds bygning (og hvor viktig det er å huske på å bygge riktig på fundamentet). Vi ender opp med noen grunnleggende prinsipper fra John Stott om kristent lederskap ut fra kap 4.