Månedlige arkiver: september 2019

Johannesevangeliet (del 4): Hva må disiplene huske på når Jesus er borte? (kap 13-21)

Den 3. påsken og den 7. høytiden utgjør del 2 av Johannesevangeliet, hvor Jesus i flere kapitler gir disiplene de viktigste punktene å huske på når han ikke kommer til å være med dem lenger:

  1. Tjen hverandre
  2. Elsk hverandre
  3. Bli i Jesus
  4. Vær forberedt på motstand
  5. Bevar enheten
  6. Den hellige ånd vil være med dere

Presentasjonen finner du på nettsiden.

Johannesevangeliet (del 3): Livets brød, preeksistens og Den gode gjeteren (kap 6-10)

I kapittel 6 ser vi på «undesigned coincidences» som viser Bibelens troverdighet og om nattverd har noe å gjøre med at Jesus er Livets brød. I kapittel 8 finner vi historien om kvinnen som ble grepet i ekteskapsbrudd, og vi snakker litt om det tekstkritiske spørsmålet rundt denne ettersom den ikke finnes i de eldste manuskriptene. Vi ser også raskt på debatten mellom Jesus og noen jøder som ender med at Jesus sier han «er» før Abraham. Til slutt bruker vi litt tid på kap 10 hvor Jesus er både Porten og Den gode gjeteren. Videoklippene som vises til slutt finnes på nettsiden.

Johannesevangeliet (del 2): Prolog, symbolikk og født på ny (kap 1-3)

I denne episoden ser vi på den fantastiske prologen i kapittel 1, om det er noe symbolikk som Johannes vil få fram i kapittel 2, og hva «vann» har å si for å bli født på ny i kapittel 3.

Presentasjonen finner du på nettsiden.