Intro til profetene (del 2)

Del 2 ser på innholdet i budskapene til profetene og ulike typer utsagn, og hvordan vi mest forsvarlig bør tolke løftesutsagnene og deres oppfyllelse. Mot slutten tegner vi opp en tidslinje med bøkene og deres innhold for å se hvor de hører hjemme.

PDF: https://bibelnerden.no/onewebmedia/Intro_til_profetene.pdf

YouTube: https://youtu.be/7Il02U1w5Tg