Jesaja (del 6): Hiskia stoler på Gud (2. test) (kap 36-39)

Ahas og Hiskia settes opp som kontraster. Ahas satte sin lit til Assyria og ikke til Gud i kap 7, mens Hiskia gjør det motsatte her. Jerusalem blir dermed spart på mirakuløst vis. Vi ser også på mulige grunner til at disse kapitlene ikke er kronologiske, før vi tar en liten oppsummering av kap 1-39.

https://youtu.be/bQ1DPlv_y94