Jesaja (del 7): Gud har fortsatt kontrollen og gir håp (kap 40-48)

Kap 40 åpner med trøst og et løfte om at eksilet skal ta slutt. I kap 41-47 kommer det en del hvor Gud settes opp mot de latterlige avgudene som mennesker lager selv. I kap 48 sier Jesaja at Gud nå skal gjøre noe nytt. Vi ser også på den første «tjenersangen» som kommer i kap 42.

https://youtu.be/RUHLR9O__e8