Jesaja (del 8): Herrens tjener fullfører Guds plan (kap 49-55)

I denne delen finner vi de tre andre «tjenersangene». I kap 49 skal Herrens tjener være et lys for folkeslagene, i kap 50 en lydig disippel. I kap 52 beskrives «evangeliet» som de gode nyhetene om at Gud er konge. Så kommer den veldig interessante fjerde tjenersangen om Herrens lidende tjener i kap 53 som sørger for Herrens frelse. I kap 54-55 jubles det over at frelsen har kommet, en ny pakt har blitt opprettet og nyskapelsen skjer.

https://youtu.be/WlJbtwO7tRc